U AMiNi bych potřeboval alespoň jeden analogový výstup

Máte-li u AMiNi volný jakýkoliv digitální výstup, pak pomocí převodníku RI-FD firmy REGMET můžete snadno získat proudový analogový výstup. Převodník RI-FD je speciálně upraven pro účely řídicích systémů firmy AMIT. Jako vstupní frekvence se využívá 50-500 Hz, výstup je pak 4-20 mA.


Aplikační program v PSP3 pro obsluhu takového výstupu se skládá ze dvou příkazů. Na následujících odkazech najdete okomentovaný výpis vzorového příkladu a aplikaci pro parametrizační program PSP3. Z ukázky je zřejmý princip.
výpis aplikace (http://www.amit.cz/old/faq/download/freq_out.pdf)
ukázková aplikace (http://www.amit.cz/old/faq/download/freq_out.zip)
Obecně se pak dá říci, že u každého řídicího systému firmy AMIT, který má volný digitální výstup, jenž splňuje podmínky pro použití jako frekvenční výstup (viz manuál PSP3 MAN_II.PDF část Dodatek: Použití digitálních výstupů jako frekvenčních nebo impulsních výstupů ) je možné tento převést na analogový výstup. (Pomůcka od AMiTu)