AMiT HW

Hardwarová část AMiTu.

Pozor na rychlost

Budete-li postaveni před problém komunikovat na jednom portu RS232 s LCD a servisním počítačem, tak musíte nastavit stejnou rychlost na LCD, konfiguračními přepínači na stanici, i v PSP (nahrát NOS se správnou rychlostí). Přepínání LCD/PC je navrženo přepínačem číslo 10 na konfiguračních přepínačích SW, který lze programově využít. Modul COND vyhodnocuje po zapnutí napájení stav přepínače a podle nastavení přepne obsluhu LCD, nebo nechá port volný pro PC. Z toho vyplívá, že při změně na portu musíme resetovat stanici (vyp-zap napájení stanice).
————————————————————————————————
ProcIDLE                                      Terminál RS232
————————————————————————————————
1 Cond NONE.0, SW, 9, :NONE
2 LCDTTY 0, 1, 9600, 1
3 EndCond

Krátkodobé sepnutí výstupů po zapnutí napájení

Toto krátkodobé sepnutí je způsobeno stavem digitálních výstupů před výpadkem napětí. Odstranění je jednoduché - proměnou kam zapisuji digitální výstupy v automatu (DO0_A) použijeme v INIT procesu, ve změní LET   DO0_A = 0; DO1_A = 0; atd. Vysvětlení - po výpadku napájení se v důsledku našeho LET příkazu v INIT procesu nastaví výstupy na 0 a pak teprve jede program dále.

Zabezpečení software

Nejzranitelnějším místem stanic AMiT jsou proměnné. Pokud uděláme software pro důležitou stanici a hrozí nebezpečí poškození vlivem nedbalostí a přílišným zájmem obsluhy či jiné osoby, je důležité po ukončení ladění aplikace převést proměnné (které ohrožují při špatném zásahu chod programu) na konstanty.
Vysvětlení: Kdokoli si může z webu AMiTu stáhnou PseView, natáhnout si proměnné a udělat (i když si myslí, že ví, co dělá) pořádný zmatek ve stanici. Bylo mi řečeno, že mám převést jména proměnných na taková, kterým nikdo nerozumí, ale to problém neřeší a v některých případech to ještě zhorší, než když je trochu patrné z názvu proměnné o co asi jde.Nový SW pod Windows to bude řešit!

U AMiNi bych potřeboval alespoň jeden analogový výstup

Máte-li u AMiNi volný jakýkoliv digitální výstup, pak pomocí převodníku RI-FD firmy REGMET můžete snadno získat proudový analogový výstup. Převodník RI-FD je speciálně upraven pro účely řídicích systémů firmy AMIT. Jako vstupní frekvence se využívá 50-500 Hz, výstup je pak 4-20 mA.

Napájení systému AMiT

► Je možno pro napájení proudových čidel připojených do systému ADiS použít stejný zdroj jako pro napájení systému?

U řídicího systému ADiS jsou moduly analogových vstupů (AI) v provedení s galvanickým oddělením i bez něj. U modulů bez galvanického oddělení můžete použít stejný zdroj pro napájení systému i AI (pokud nepřekročíte povolený proud zdroje). U modulů s galvanickým oddělením jde o to, zda chcete zachovat toto galvanické oddělení. V případě že ano, pak musí být AI napájeny ze samostatného zdroje. (Pomůcka od AMiTu)

Stránky