AMiT HW

Hardwarová část AMiTu.

APT1000

► Lze ke stanici, která je v síti DB-Net (RS485), připojit vzdálený terminál APT1000 po téže lince RS485?

Přímo nelze, komunikace s displejem je jiným protokolem než jaký se používá pro komunikaci v síti DB-Net! - terminál musí být propojen s řídicím systémem jako bod - bod. U řídicího systému ADiS lze dokoupit modul AD-UART4 s dalším rozhraním RS485, na kterém můžete mít připojen terminál APT1000. V tomto případe se v IDLE procesu použije pro obsluhu terminálu modul LCD485 a jako parametr "linka" se uvede číslo kanálu, na kterém je terminál připojen (číslo "0" je RS232 na CPU jednotce, číslo "1" je RS485 na CPU jednotce, číslo "2" je horní konektor RS485 na prvním modulu AD-UART4,...).

AMINI-T v PSP3

► S jakou přesností a periodou měření se měří tenzometrické vstupy systému AMINI-T v PSP3? Je potlačeno rušení?

Je-li použit NOS V3.23 a nižší:
- 2 kanály, měřeny cyklicky
- odměr každého kanálu s periodou 120 ms
- rozsah volitelný +/-10, 20, 40, 80 mV
- efektivní přesnost 18 bitů (0.7 uV při rozsahu 80 mV)
- žádné speciální potlačení rušení              
Je-li použit NOS V3.29 a vyšší:

AMINI-T

► Je možno měnit nastavení přesnosti, periody měření a filtrace rušení tenzometrických vstupů systému AMINI-T?

Ano, prostřednictvím funkčního modulu ChanMode Je k tomu zapotřebí NOS a PSP3 V3.29. Jelikož přesnost, rychlost a filtrace jsou navzájem kolidující požadavky, a nalezení správné kombinace parametrů vyžaduje zvážení případ od případu, obraťte se svými konkrétními požadavky na technickou podporu. Rádi Vám zašleme konkrétní hodnoty parametrů modulu ChanMode pro Váš konkrétní případ. (Pomůcka od AMiTu)

SKÁKÁNÍ TEPLOT Ni1000

Pokud se setkáte s tz. LÍTÁNÍM teplot u Ni1000 od desetin stupně až po jednotky stupňů je s největší pravděpodobností problém v analogových výstupech. Zkoušel jsem tento problém vyřešit všemi možnými a nemožnými způsoby, až nakonec se dostavil výsledek. Základní chybu jsem dělal v tom, že jsem se domníval, že se mi něco dostává na GND, a protože je GND napájení,analogových vstupů a analogových výstupů spojeno byl to logický předpoklad,ale chyba lávky. Byl jsem na stavbě velmi překvapen, protože na stole se nic takového neprojevilo. Analogové výstupy jsou PWM regulované a zbytkové zvlnění se mi z analogového výstupu dostává přes zátěž (servopohon 0-10V, řízení 0-10V atd.) na GND stanice a to mi rozhází teploty Ni1000. Po osazení kondenzátoru 100nF mezi AO a AGND se lítání dostalo do rozumných mezí a dalo by se říci, že skoro ustalo. Je nutno dodat, že jsem měl tento problém zatím jen u stanice AMAP 99

LED PANEL ASP14

AŽ 4x NEZÁVISLE KONFIGUROVATELNÉ PANELY NA JEDNÉ LINCE

OBSLUHA COM    PRINT MGR
DATA                        PRINT BIN

NENÍ ODE MĚ OTESTOVANÉ
LED PANEL ASP14:
Popis konfigurace tohoto panelu najdete v příkladech RELÉ (instalují se zároveň s PSP).

Stránky