APT1000

► Lze ke stanici, která je v síti DB-Net (RS485), připojit vzdálený terminál APT1000 po téže lince RS485?

Přímo nelze, komunikace s displejem je jiným protokolem než jaký se používá pro komunikaci v síti DB-Net! - terminál musí být propojen s řídicím systémem jako bod - bod. U řídicího systému ADiS lze dokoupit modul AD-UART4 s dalším rozhraním RS485, na kterém můžete mít připojen terminál APT1000. V tomto případe se v IDLE procesu použije pro obsluhu terminálu modul LCD485 a jako parametr "linka" se uvede číslo kanálu, na kterém je terminál připojen (číslo "0" je RS232 na CPU jednotce, číslo "1" je RS485 na CPU jednotce, číslo "2" je horní konektor RS485 na prvním modulu AD-UART4,...).


Lze také použít převodník 232TO485D(A), který spojíte po RS232 s řídicím systémem a po RS485 s terminálem. V tomto případě se v IDLE procesu použije modul LCD485 a jako parametr "linka" se uvede "0". Toto řešení je vhodné pro všechny řídicí systémy, protože disponují linkou RS232 (kromě řady ART, kde takové řešení postrádá smysl).
Vzdálený terminál po RS485 lze řešit v rámci komunikační sítě DB-Net pouze pomocí řídicích terminálů ART4000 a ART267A nebo grafickým terminálemAPT2100G. V tomto případě se ale v podstatě jedná o zařazení dalšího řídicího systému, pro který je nutné psát zvlášť aplikaci v parametrizačním prostředí s využitím přenosu hodnot po komunikační síti. (Pomůcka od AMiTu)