CITÁT:

Zkušenost je dobrá škola, jen školné je příliš vysoké.

Heinrich Heine