Pozvánka na marácký potlach 2016

Marácký potlach

   Rok se s rokem sešel, a protože jsem si dal závazek minimálně jednou za rok připravit setkání spřízněných duší z oblasti měření a regulace, tak si vás dovoluji oslovit a pozvat na toto setkání. Přinejmenším pro tento rok se konání přesune na Moravu, protože většina aktivních lidí v tomto projektu je z tohoto regionu, tak proč jim to neusnadnit. Zatím to vypadá, že to bude přímo Brno. Jídlo, ubytování i cena by měla být dobrá, kluci od AMiTu se tomu intenzivně věnují.
   Vytvořil jsem pozvánku (jednoduchý dotazníček) pro pátý ročník „Maráckého potlachu“. Předběžný termín je 27. února. Pozvánku jsem rozeslal lidem, co projevili zájem, ale nic není uzavřeno. Jestliže Vás myšlenka neformálního posezení s lidmi stejného zájmu oslovila, tak si přečtěte přiloženou pozvánku a v případě účasti zašlete odpověď co nejdříve na mojí mailovou adresu. Tak 14 dní dopředu rozešlu už pozvánku s konečnou osnovou setkání.
   Jen upozorňuji, že toto není žádná firemní akce, prezentace nebo něco podobného, ale jedná se o setkání lidí se stejným zájmem, tudíž si každý vše platí sám.

Soubory: 

Komentáře