DB-Net

Používáte-li komunikaci od změny proměnné, je potřeba pamatovat, že při výpadku napájení v slavové stanici a znova naskočení je tam zapsaná stará hodnota, a pokud se v mastrovské stanici hodnota nezměnila, tak se nevykomunikuje. Proto doporučuji přidat další dva bloky dat tj. první blok pro výpadek másteru-- po výpadku napájení másteru vykomunikuj všechny proměnné od změny, druhý blok -- po naskočení komunikace slave vykomunikuj všechny proměnné od změny.