DB-Net

Po dalších zkušenostech doporučuji aktivní stanice neadresovat za sebou, ale minimálně přes jednu adresu. Do vzniklé mezery můžete vložit pasivní stanici.