DetStudio

Programovací prostředí firmy AMiT.

Komunikační rychlost

Pár větších aplikací mi běhá na komunikační rychlosti 57600Bd a potřebuji doplnit stanice, ale protože „S“ stanice tuto komunikační rychlost neumějí tak mám problém. Všude mi bylo řečeno, že je problém s touto rychlostí, a proto jsem nabyl dojmu, že jde o HW problém. Po konzultaci s Ing. Lónem jsme došli k závěru, že je to jen SW problém a nemožnost zvládnout 5 rychlostí dvojitým DIP přepínačem. Proto jsem navrhl možnost vytvoření PSE modulu, který by se použil v INI procesu a softwarově by se nastavila tato komunikační rychlost. Z mého pohledu i z pohledu Ing. Lóna by tvorba takového modulu neměla být nijak náročná.

2x LCD - konzultace se suportem AMiT

Je možné na řídicí systém AMiT připojit dva LCD (ať už stanice s integrovaným LCD + externí LCD, nebo stanice a dva externí LCD)? Hardwarově by to neměl být problém, ale co sw? Budu moc obsluhovat dva rozdílné LCD?
Toto možné není, v DetStudiu můžete zvolit jen jeden terminál/displej a pokud byste použil PSP3, tak v něm byste mohl mít nadefinovány dva terminály/displeje, ale aktivní by byl jeden nebo popřípadě druhý.
Řešení je v současné době jen použití dalšího řídicího systému, např. ART4000, který má totožné tlačítka a displej jako APT1000.
Nestálo by za to, aby byl nějaký terminál např. po MODBUSu?

AMiT - DM-GPRS - nejde vyčtení kreditu

Měl jsem modul DM-GSM, kde jsem úspěšně vyzkoušel vyčtení kreditu od mobilního operátora, tož jsem se zaradoval :-). Jaké bylo pro mě zklamání, když jsem stejný postup chtěl aplikovat na modul DM-GPRS, kde posílání SMS není problém, ale vyčtení kreditu ne a ne rozchodit. Vše jsem konzultoval s firmou AMiT a došli jsme k závěru, že tato funkce není v současném firmware 2.2 podporována, ale protože úprava je minimální a vhodnost implementace velká, takže dojde k doplnění. Myslel jsem, že dojde k úpravě do vyjití této aktualizace, ale zatím se tak nestalo (3 měsíce na drobnou úpravu je pro sw technika asi příliš málo času :-D), proto se těžte na úpravu, měla by být v dohledné době.

Hlídání watchdog a kontrola flash u řídicích systémů AMiT

Vytvořil jsem algoritmus pro watchdog programu a kontrolu flash.
Primární funkce algoritmu je hlídání provedení procesu Proc00 s periodou 100mS pro načtení vstupů a zápisu výstupů řídicího systému alespoň jednou za 500mS, jinak se vyhodnotí program jako "zaseknutý" a provede se restart.
Sekundární funkce algoritmu je v hlídání kontrolního součtu paměti flash a pokud nesouhlasí CRC součet po druhém a dalším restartu, tak je řídicí systém restartován až do souhlasného CRC.

Soubory: 

Počet proměnných ve stanici - informace

Celkový možný počet proměnných v DetStudiu je 65499 proměnných. Přidělování WIDů řeší DetStudio automaticky a nemusíte je editovat (až na výjimečné případy). Jakmile dojde k překročení čísla WIDu xx999 budou se WIDy u nových proměnných dále inkrementovat o 1, tudíž číslování WIDů bude pokračovat v další tisícovce.
Jak se tedy bude tedy chovat DB-Net a stanice v následujícím příkladu. Např. stanice 1 a stanice 2, kde na stanici 1 bude překročen počet proměnných a na stanici 1 bude proměnná se stejným WIDem jako na stanici 2? Vždyť musí zákonitě dojít ke kolizi. Už tedy neplatí 999 proměnných na stanici?

Ethernet komunikace DB-Net/IP

Na jedné aplikaci jsme nasadili stanice ADiS, Mesterm a AMAP, které byli vzájemně propojeny DB-Netem po RS485. Na řídicí stanici ADiS jsme osadili kartu ETH10 pro vyčítání dat do vizualizace ControlWeb. Jaké bylo moje překvapení, když po odpojení ethernetového kabelu od ETH10 a připojení do Mestermu se komunikace několikanásobně zrychlila. Po několika desítkách pokusů jsme se suportem AMiTu došli k závěru, že:

Kopie proměnných do nového projektu v Detstudiu

Zkopírování vybraných proměnných z jednoho projektu do druhého projektu je možné. Toto provedete tak, že otevřete první okno DetStudia se zdrojovým projektem a druhé okno DetStudia s cílovým projektem. Ve zdrojovém projektu v záložce proměnné (tabulka všech definovaných proměnných) označíte požadované proměnné a stisknete CTRL+Insert. Přepnete se do druhého okna s cílovým projektem a v záložce ,proměnné, (tabulka všech definovaných proměnných) stisknete Shift+Insert a dojde ke vložení vybraných proměnných ze zdrojového projektu.
Natáhnutí proměnných ze stanice do db proměnných projektu DetStudia možné není. Tento návrh na vylepšení DetStudia předám vývoji SW, kde jej analyzují a případně implementují v některé z dalších verzí DetStudia.

Zpoždění nebo cyklovaní výstupu řídicího systému

   Jsem totální začátečník co se týče programování v DetStudiu. Pracuji s AMiTem AMiNi2D na který přivádím jednotlivé signály na číslicové výstupy. Potřeboval bych se zeptat, jaký příkaz se používá pro zpoždění nebo časování jednotlivých signálů na výstupy. Mám na výstupu DO0.0, DO0.1, DO0.2 napojené LED diody jednotlivých barev. Dokážu na ně přivést napětí, ale nevím co za příkaz provést pro zapínání a zhasínání jednotlivých ledek po určitém čase. Př: 1 ledka sepne po 5sec a vypne za dalších 5 sec něco jako časovač...
Předem dekuji za odpověď.

Stránky