DM-GPRS

Při použití tohoto modulu pro dálkový dozor, musíte mít na paměti, že SMS přijdou až po skončení GPRS přenosu tz. Čím je delší přenos, tím déle přijdou SMS. Proto pozor při použití GPRS a havarijních hlášení SMS.