Dva zdroje - přepínání trojcestným ventilem

Dobrý den pane Valter, po tel. dohodě (viz. článek níže) zasílám foto, jestli je možné vyndat trojcestný ventil a nahradit ho dvěma zpětnými klapkami. Případně doplním informace. Jedná se o přepínání dvou zdrojů tepla (elektrokotle a krbu s akumulační nádrží), kde je osazen trojcestný ventil bez regulace pro přepínání těchto zdrojů, a stojíme před otázkou, zda doplnit servopohon a regulaci, nebo použít zapojení se dvěma zpětnými klapkami. 1) Cena servopohonu s regulací je několikanásobně větší než zapojení se zpětnými ventily. 2) Zapojení s trojcestným ventilem (klapkou) má opodstatnění jen v případech, kde potřebujeme zachovat samotížný systém (samotížný topný systém, nebo zdroj(e) je navržen na samotíž a tu musíme zachovat).Dobrý den! Prohlédl jsem si fotografie a osazení zpětných ventilů nic nebrání. Bylo by to nejlacinější a nejelegantnější řešení. Termostat pro spínání čerpadla odběru tepla z akumulační nádrže by měl být v nádrži, ale pokud není jímka v nádrži tak, co nejblíže nádrži. Druhý termostat by měl být co nejblíže krbu, aby hned po zatopení čerpadlo naběhlo. V zásadě toto zapojení: Termostat v nádrži (nebo co nejblíže nádrži) paralelně spojit s termostatem u krbu. Jestliže bude sepnut alespoň jeden termostat, tak sepne relé (stykač), které v sepnutém stavu sepne čerpadlo a rozepne elektrokotel, přes externí blokování. Pokud nebudete topit v krbu a ani nebude nahřátá nádrž, tak relé rozepne a povolí chod elektrokotle. Pokud má elektrokotel v sobě čerpadlo je vše v pořádku (podle zapojení usuzuji, že to tak je), ale pokud ne, musí se dát externí do okruhu elektrokotle.

Děkuji moc za odpověď

Odesílatel: kr.tc@quick.cz