GSM-Maestro

Jak nastavit parametry GSM modemu Fargo Maestro  Odpověď:
Maestro20, Maestro100
Nastavení modemu pro SMS (pomocí PC a např. Hyperterminálu - rychlost 9600, 8 bitů, 1 stopbit, bez parity):
AT+CMGF=0 - nastavení režimu PDU
AT+CSNS=4 - všechna příchozí volání jako datová
AT&W - zápis parametrů do paměti
Pro parametrizaci modulu ModemGSM (ModemGSMV) jsou důležité tyto parametry:


Rychlost - 9600 bit/s (tovární nastavení rychlosti - lze měnit)
Typ Modemu - 3 - Wavecom
Init - prázdný řetězec, použije se implicitní řetězec
Vytáčení, zavěšení - stačí prázdný řetězec
Maestro100 TCP/IP
Nastavení modemu je stejné jako u předchozích typů, pouze v parametrizaci modulu ModemGSM (ModemGSMV) je potřeba zadat:
INIT - ~ATX3&C1&D2&S1S0=0S7=90+CRC=0^M|5,OK| Faq - AMiT