Kabel k GSM telefonu má stejný konektor jako řídicí systém AMiT

Kabel si můžete zakoupit od společnosti AMIT, nebo si ho udělat podle schématu. 10/2003

► Upozornění!
Pokud připojujete modem k UARTu 232 (ADiS), tak stačí standardní nekřížený kabel.

Kabel GSM