KASKÁDA KOTLŮ

► KASKÁDA KOTLŮ – JE V MINUTÁCH

SPÍNACÍ DIFERENCE KOTLE JE 0 2°C MENŠÍ NEŽ PŘEVÝŠENÍ KOTLE (5,10°C)