M-Bus modul

Modul AM-MBus/1-3 lze použít všude, kde se dal použít modul AM-RS485.
Takže lze použít i pro AMAP i AMiRiS.

Svorky se zapojují takto:


popis
RS485 - M-BUS
-------------
G485 - GND
    B - externí napájení
    A - linka M-Bus

Vnější napájení pro modul AM-MBus je 40 - 55 V ss.
Zdroj do ADOSe lze koupit i samostatně.(zde je i napětí pro M-Bus)