Meteo stanice

   Meteo obrazovka

Vytvořil jsem meteo-obrazovku, a protože jsem velmi nadšen jejím vzhledem i funkčností, rozhodl jsem se podělit o ní i s Vámi. Základem jsou meteo-údaje a výpočet pro východ a západ slunce. Popis algoritmu a realizace meteostanice později najdete v připravované knize, případně zašlu dříve na vyžádání (popis + výpočet v Excelu). Jestli to dobře půjde, tak s chlapama z AMiTu vytvoříme funkční blok pro výpočet východu/západu slunce.

Programátorský postup východ / západ slunce:

   Vyzkoušel jsem několik uveřejněných algoritmů pro výpočet východu/západu slunce, ale přesnost byla velmi špatná, až jsem narazil na algoritmus, kde výsledek se liší oproti oficiálním údajům o 1 maximálně 2 minuty. Chyba je nejspíše daná zaokrouhlováním, nevím na čí straně, ale podle mého je už v přijatelném rozmezí.

   Vstupní parametry: DEN – požadovaný den pro výpočet [22]; MĚSÍC – požadovaný měsíc pro výpočet [6]; ROK – požadovaný rok pro výpočet [2013]; PÁSMO – požadované časové pásmo (ČR = +1) [1]; LÉTO – nastavení letního času (+1 hod.) [1]; DÉLKA – zeměpisná délka pro výpočet [15,003°]; ŠÍŘKA -  zeměpisná šířka místa pro výpočet [49,144°]; SOUMRAK – nastavený soumrak pro výpočet [90,833°]. Máme čtyři druhy soumraku. Oficiální (úřední) – 90°50´; Občanský 96° – začíná západem slunce a končí, je-li slunce 6° pod obzorem. V době občanského soumraku lze vykonávat běžné venkovní práce bez umělého osvětlení; Nautický 102° – začíná, je-li slunce 6° pod obzorem a končí, je-li slunce 12° pod obzorem. V době nautického soumraku nelze navigovat loď ani podle polohy slunce ani podle hvězd; Astronomický 108° – začíná, je-li slunce 12° pod obzorem a končí, je-li slunce 18° pod obzorem. Doba astronomického soumraku je pro nás nocí, ale astronomové zjistili, že noc se stále prohlubuje. Pro úplnost, astronomická noc začíná, klesne-li slunce 18° pod obzor a končí jeho návratem na tuto hodnotu. I když slunce klesá stále více pod obzor, tmavost noci se již neprohlubuje.

   Výstupní hodnoty: VÝCHOD_h – vypočítaná hodina pro východ slunce (svítání); VÝCHOD_m – vypočítané minuty pro svítání; ZÁPAD_h – vypočítaná hodina pro západ slunce (soumrak); ZÁPAD_m – vypočítané minuty pro soumrak; DEC_angle – výpočet průměrné hodnoty deklinace (úhlová vzdálenost od rovníku) podle ČSN 730581; ZENITH – maximální denní výška slunce nad horizontem (v poledne). Popisy jednotlivých bodů algoritmu jsou jen orientační. Vzorce bez označení výstupní proměnné východ nebo západ jsou společné pro oba druhy výpočtu.

Komentáře

Hezké!

Kdysi jsem to řešil, ale nestihl jsem to dotáhnout do konce. Je to v krásném designu a už se těším na popis v knize! Tato problematika se řeší čím dál častěji.