Moduly

► KOMUNIKACE RS-485

V AKTIVNÍ STANICI REGDBDIR

► COND

Když jsou oba porty obsazeny a potřebujeme krátkodobě připojit počítač s PSP, tak použít při tvorbě programu tuto funkci.

► Poruchy od čidel

Zpozdit o cca. 50 sekund @START

► DELTA AVG

Neklouzavý průměr – počet vzorků a pak průměr.

► AVG VAR

Klouzavý průměr – nový vzorek a hned průměr.

► KONTROLA

MEMCHECK - kontrola FLASH
WATCHDOG – kontrola běhu aplikace

► TIMERY

NE DO (IF) – V IF JEN PULS

► VYŘAZENÍ SYNCHRONIZACE VENTILŮ PŘI VÝPADKU NAPÁJENÍ:

VALCTRL
VALACT