Nápady

Nápady na zlepšení.

Regulace v praxi aneb jak to dělám já

"APLIKOVÁ REGULACE aneb jak to dělám já"

Obálka knihy První vydání knihy je dokončeno ! :-) !
Tak konečně jsem knihu kompletně dodělal, prošla nakladatelstvím, tiskárnou a je v prodeji. Jsem rád, že se podařilo sehnat sponzory a cena knihy nepřekročila 300Kč, což beru v dnešní době jako velkou výhru. Tímto bych chtěl poděkovat firmě AMiT (generálnímu sponzoru) za podporu.
Protože se člověk vyvíjí a přichází na další, lepší algoritmy, tak kniha není nikdy dokončena. Chtěl bych, aby byla platným pomocníkem všem, co o to mají zájem a proto bych chtěl inicializovat diskuzi, co by tam mělo ještě přibýt. V knize popisuji problémy, s kterými jsem se setkal a na které se mě lidé často ptají a mohou být prospěšné ostatním. Je toho dost co tam nepopisuji, protože si myslím, že to není až tak zajímavé, nebo jsem na to prostě zapomněl. Budete rád, když mi napíšete, co vám tam chybí, případně co byste tam uvítali a pokud budu mít odzkoušené řešení tak ho dopíši. Úprava by se měla objevit v dalším vydání nebo v další knize. Mám v plánu vytvořit publikaci „Regulace v praxi po 10 letech“ kde budou případně modernizovány algoritmy a hlavně doplněny témata, která jsem bral jako základní a samozřejmá nebo nepodstatná, ale praxe a hlavně zaškolení nových pracovníků, obsluhy mi ukázalo, že jsem se mýlil.


Soubory: 

Monitorování a řízení spotřeby plynu ELCOR

Úspěšně jsme realizovali monitorování a řízení spotřeby plynu pro středního odběratele. Princip tohoto řízení je ve vyčítání dat z přepočítávače plynu Elcor, jejich zpracování a následné vyhodnocení spotřeby v aktuálním dni. Následné vhodné sepnutí spotřebičů tak, aby nebyl překročen sjednaný limit pro daný časový úsek (plynárenský den). Hlavní výhody tohoto systému jsou:

BŘITVA OCCAMOVA - PRO ZAMYŠLENÍ (převzato už nevím odkud)

Logický a metodologický princip úspornosti pocházející od anglického filozofa W. Occama, resp. Ockhama (1285-1349) podle kterého je nadbytečné dokazovat něco větším počtem argumentů než je nezbytně nutné, největší pravdy jsou vyjadřovány úsporně, jednoduše, srozumitelně.
Occamova břitva je princip připisovaný anglickému logikovi, františkánu Williamu z Ockhamu (1287–1347). Latinská definice tohoto principu zní: Pluralitas non est ponenda sine necessitate tj. Množství (tj. důvodů, příčin) se nemá dokládat, není-li to nezbytné, nebo v pozdější formulaci Entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem tj. Entity se nemají zmnožovat více, než je nutné.

Plynulý nájezd PPO (parních protiproudých ohřívačů) AMiT regulátor

1) Základní princip je v dvojici PID regulátorů, z nichž se vybírá minimum, které se posílá na regulační ventil páry. První regulátor slouží jen pro pomalé najetí po delším odstavení - nazvěme si ho N. Druhý regulátor slouží k běžné regulaci a nazvěme si ho X. Při prvním najetí oba regulátory najíždějí z 0 a protože vybíráme minimum tak regulátor N brzdí X. Konstanty N volíme tak, aby byly vhodné pro pomalé najetí tzn.. malé P a velké I. Konstanty X volíme tak, aby byly vhodné pro danou regulační soustavu (start -- 3x větší P a 1/2 I ). Po najetí na žádanou hodnotu přebírá funkci X a N dělá maximum pro rychlé najetí tzn. po krátkém zavření PPO (krátkodobě vzrostla teplota na výstupu - příčina - rychlé zavření velkého odběru) X dám do ručního ovládání a zapíši 0, ale u N jen přepnu do vypnuta (po přepnutí do zapnuta - skočí na poslední známou hodnotu). Po opětovném najetí PPO se snaží X najet rychle, ale N ho zabrzdí na maximální hodnotě, kterou vytvořil při prvním najetí a pomalu upravil na průměrný výkon PPO. Pokud není delší dobu pára, nebo po výpadku napájení (nevíme dobu výpadku) oba regulátory dávám do ručně a zapisuji 0 a zahajuji pozvolný nájezd.

Stránky