Nastavení čas programu na LCD jako na PROSTOROVÉM TERMOSTATU

——————————————————————————————————————————————————
Obr0030                  8    Volba Zap-Vyp větve US
——————————————————————————————————————————————————
  1   ClrScr      0x0001, 0, 0, 0
  2   Text        0, 0, "Větev učebny střední"
  3   SwBin       1, 4, <Enter>, 0x000F, PROVOZ[0,0], 0x00000000, 0x00000000, 0x00000001, 0x00000001, 0x00000000,
              "--Zapnuta--", "..Vypnuta.."
  4   Text        3, 0, "   Další       F8-Menu"
  5   KeyLCD      <Up>, 32
  6   KeyLCD      <Down>, 31
  7   KeyLCD      <F8>, 1                                            Menu
  8   CaseLCD     0x0001, <>, @Alarm, Alarm_Obr[0,0]                 Alarm


——————————————————————————————————————————————————
Obr0031                 12    US
——————————————————————————————————————————————————
  1   ClrScr      0x0001, 0, 0, 0
  2   Text        0, 0, "F1-Křivka_US     XX°C"
  3   Text        1, 0, "F2-Korekce       XX°C"
  4   Text        2, 0, "F3-Vyp od venku XX°C"
  5   Text        3, 0, "   Další       F8-Menu"
  6   EdDbVal     0, 15, 0x0001, 3, 0, EQ_LCD_US[0,0],10.0, 105.0, 0.0, 0.0, <F1>, 3           Ekvitermní křivka
  7   EdDbVal     1, 15, 0x0101, 3, 0, KOREKCE_US[0,0], -20.0, 20.0,0.0, 0.0, <F2>, 3         Korekce topné vody sever
  8   EdDbVal     2, 16, 0x0001, 2, 0, VYPodVEN_US[0,0], 10.0, 40.0,0.0, 0.0, <F3>, 2          Vypnutí od teploty venku sever
  9   KeyLCD      <Up>, 30
10   KeyLCD      <Down>, 32
11   KeyLCD      <F8>, 1                                           Menu
12   CaseLCD     0x0001, <>, @Alarm, Alarm_Obr[0,0]                 Alarm

——————————————————————————————————————————————————
Obr0032                 11    Výběr dne
——————————————————————————————————————————————————
  1  ClrScr     0x0001, 0, 0, 0
  2  Text       0, 0, "Předvolba DNE"
  3  Text       3, 0, " < DEN >     F8-Menu"
  4  TCase      0x0001, l_RADEK_cas[0,0], 0x00000007, 1, 0, 7,0x00000000,"...Pondělí...", 0x00000001,
"...Úterý.....", 0x00000002, "...Středa....", 0x00000003, "...Čtvrtek...", 0x00000004,"...Pátek.....", 0x00000005,
     "...Sobota....",0x00000006,"...Neděle....", 0x00000000, "",0x00000000, "", 0x00000000, "", 0x00000000, "",       0x00000000, "", 0x00000000, "", 0x00000000, "", 0x00000000, "", 0x00000000, "", ""
  5   AddKey      0x0010,l_RADEK_cas[0,0], <Right>, <Left>,NONE[0,0],1.0,NONE[0,0],1.0,NONE[0,0],0.0,NONE[0,0],6.0
  6   KeySetDb    0x0000, <Enter>, l_SLOUPE_cas[0,0], 0.0, 0
  7   KeyLCD      <Up>, 31                                            Zpět
  8   KeyLCD      <Down>, 30                                         Vpřed
  9   KeyLCD      <Enter>, 33                                        Vpřed
  10   KeyLCD      <F8>, 1                                            Menu
  11   CaseLCD     0x0001, <>, @Alarm, Alarm_Obr[0,0]                 Alarm

——————————————————————————————————————————————————
Obr0033                  9    Časový plán: topná větev
——————————————————————————————————————————————————
  1   ClrScr      0x0001, 0, 0, 0
  2   Text        0, 0, ". Čas US"
  3   Text        1, 0, "               °C"
  4   Text        3, 0, "F8-Výběr dne"
  5   TCase       0x0001, l_RADEK_cas[0,0], 0x00000007, 0, 14, 7, 0x00000000, "Po", 0x00000001, "Út", 0x00000002,
     "St", 0x00000003, "Čt", 0x00000004, "Pá   ", 0x00000005, "So ", 0x00000006, "Ne ", 0x00000000,
     "", 0x00000000, "", 0x00000000, "", 0x00000000, "", 0x00000000, "", 0x00000000, "", 0x00000000,
     "", 0x00000000, "", 0x00000000, "", ""
  6   EdMx        0x0D0D, <>, 0, 0, "%1i", 1, 0, 0, 0, l_RADEK_cas, l_SLOUPE_cas, 8, 0, PY_US, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,
     <Enter>, 8, <>, <>, <Left>, <Right>
  7   EdMx        0x0041, <>, 0, 0, "", 1, 11, 0, 0, l_RADEK_cas, l_SLOUPE_cas, 3, 0, PT_US, -95.0, 95.0, 0.0, 0.0,
       <Enter>, 3, <>, <>, <>, <>
  8   KeyLCD      <F8>, 32                                           Menu
  9   CaseLCD     0x0001, <>, @Alarm, Alarm_Obr[0,0]                 Alarm
——————————————————————————————————————————————