Nefakturační měření tepla - náplň solárních zařízení atd...

Už dříve jsem Vám dal k dispozici v sekci AMiT vzorový příklad pro nefakturační měření tepla pomocí dvou teploměrů a průtokoměrů. Je to první verze, ale pro inspiraci stačí. Proč se o tom zmiňuji?
Ve vzorci pro výpočet průtoku se počítá s jednotkou m 3 /hod a průtokoměry nám dávají impulsy v litrech. U vody je celkem jednoduše dostupná tabulka s hustotou - příklad: teplota vody 20°C ----- hustota vody  998,2 kg/m 3 (pro úplnost - hustota je závislá na teplotě). U zařízení, která mohou zamrznout, se voda míchá s Propylenglykolem nejčastěji v poměru 50% a to už je jiná. Hustota této kapalina je ale při 20°C ----- 1037 kg/m 3 a s přibývající teplotou se hustota srovná s vodou a potom běží na druhou stranu. Na tomto příkladu vidíme, že rozdíl je 39 kg/m 3 při 20°C a to už není zanedbatelný rozdíl. Pozor proto na nasazování jakýkoliv měřičů tepla na zařízení, které není naplněno vodou. Standardní měřiče tepla jsou cejchovány na vodu! V řídicím systému si můžeme pomoci interpolací z tabulky hustoty 50% propylenglykolu a vyjde to laciněji než nestandardní měřič tepla.
Závěr: Přesnost měřiče realizovaného pomocí řídicího systému AMiT bude větší nežli u fakturačního měřiče cejchovaného na vodu.