Obsah knihy

Tato kniha by měla sloužit jako praktický pomocník zájemcům o oblast měření a regulace, topenářství a vzduchotechniky.
Problematika je rozebrána od základů až po nuance konkrétních okruhů, a proto je v hodná jak pro laickou veřejnost, tak i pro odborníky zmíněných profesí. Najdete zde popis problematiky i praktické řešení zadání. Pro programátory řídicích systémů, je připraven slovní popis v logickém sledu tak, aby byl aplikovatelný na různé druhy řídicích systémů. Tato kniha nemá ambice kompletně popsat celý obor, záměr byl vytvořit "pomocníka do kapsy" pro projektanty, montážní techniky a softwarové pracovníky měření a regulace.


* První kapitola se věnuje zdrojům tepla. Jsou zde rozděleny podle typu paliva, výkonu, topenářského zapojení a následné regulace. Setkáte se zde se zapojením a regulací jednotlivých kotlů, tak se soustavou kotlů v kaskádním řízení. Následně jsou u jednotlivých celků popsány podpůrné okruhy, včetně možností zapojení.

1. ZDROJE TEPLA

1.1       Kotle na tuhá paliva, krby    (udržování vratné vody do kotle)
1.2       Akumulační nádrže    (životnost topného systému a nádrží)
1.3       Regulace jednoho kotle
1.4       Regulace více kotlů    (hydraulický vyrovnávač tlaku (anuloid))
1.5       Automatické dopouštění vody do systému topení    (osazení snímačů tlaku v systému topení)
1.6       Regulace tepelného čerpadla
1.7       Regulace solárních kolektorů
1.8       Zabezpečení plynových kotelen   (provozní deník, archívy)
1.9       Dálkové vytápění
1.10     Pára – kondenzát    (měření hladiny)

* Druhá kapitola je věnována spotřebičům tepla a jejich řízení. Stěžejním tématem je detailní popis ekvitermní regulace včetně programátorského postupu, ale neomezuje se jen na toto. Obsahuje informace od individuální regulace místností přes dálkový dohled pomocí GSM až po úvod do zaregulování průtoku radiátory.

2. SPOTŘEBIČE TEPLA

2.1       Úvod do problematiky a zaregulování radiátorů    (radiátorové ventily)
2.2       Čerpadlový topný okruh s prostorovým termostatem    (čerpadla, prostorové termostaty)
2.3       Ekvitermní topný okruh    (venkovní snímače, regulační ventily, pohony regulačních ventilů a klapek)
2.4       Ekvitermní topný okruh s vlivem prostoru    (letní čas)
2.5       Podlahové topení    (snímače a termostaty na topné vodě)
2.6       Fan-coil jednotky a konvektory
2.7       Dveřní tepelná clona
2.8       Individuální regulace místností (IRC)    (prostorové snímače a ovladače)
2.9       Dálkový dohled pomocí GSM
2.10     Přenos dat    (přepěťové ochrany)
2.11     TUV (teplá užitková voda)
2.12     Měření spotřeby tepla
2.13     Vytápění velkých prostor

* Třetí kapitola se věnuje oblasti vzduchotechniky a klimatizace. Výchozím materiálem je typická vzduchotechnická sestava popsaná jako celek s doplněním detailních popisů jednotlivých funkčních částí včetně možných  programátorských postupů.

3. VZDUCHOTECHNIKA

3.1       Vstupní a výstupní klapka    (montáž elektropohonů na vzduchotechnické klapky)
3.2       Filtry    (snímače diferenčního tlaku na vzduchotechnice)
3.3       Cirkulační klapka    (měření CO)2
3.4       Rekuperace tepla-chladu
3.5       Okruh natápění vzduchotechniky    (druhy regulace vzduchotechniky, mrazové ochrany, PWM regulace)
3.6       Okruh chlazení vzduchotechniky    (vliv potrubí na žádanou hodnotu regulace)
3.7       Ventilátory    (frekvenční měniče)
3.8       Regulátory průtoku vzduchu
3.9       Ovládání vzduchotechniky    (zabezpečení vzduchotechniky)
3.10     Osazení snímačů a měření ve vzduchotechnice    (měření relativní vlhkosti, provozní teplota)

* Poslední část knihy je věnována programátorům, technikům profese měření a regulace. Najdete zde popis doporučených, praktických a efektivních softwarových a technologických postupů pro realizaci aplikačního softwaru, montáže a oživení zařízení.

4. DODATEK PRO ZAČÍNAJÍCÍ PROGRAMÁTORY