ON-LINE

Klávesovou zkratkou CTRL + I si vyjedete on-line proměnné ze stanice, ale matice je dlouhá a Vy ji nevidíte celou. Najeďte si na tuto matici a klepněte na mezerník. Vyjede Vám celá matice po řádcích. Nevidíte celý řádek. Opět klepněte mezerníkem a máte rozepsaný celý řádek.