Plynulý nájezd PPO (parních protiproudých ohřívačů) AMiT regulátor

1) Základní princip je v dvojici PID regulátorů, z nichž se vybírá minimum, které se posílá na regulační ventil páry. První regulátor slouží jen pro pomalé najetí po delším odstavení - nazvěme si ho N. Druhý regulátor slouží k běžné regulaci a nazvěme si ho X. Při prvním najetí oba regulátory najíždějí z 0 a protože vybíráme minimum tak regulátor N brzdí X. Konstanty N volíme tak, aby byly vhodné pro pomalé najetí tzn.. malé P a velké I. Konstanty X volíme tak, aby byly vhodné pro danou regulační soustavu (start -- 3x větší P a 1/2 I ). Po najetí na žádanou hodnotu přebírá funkci X a N dělá maximum pro rychlé najetí tzn. po krátkém zavření PPO (krátkodobě vzrostla teplota na výstupu - příčina - rychlé zavření velkého odběru) X dám do ručního ovládání a zapíši 0, ale u N jen přepnu do vypnuta (po přepnutí do zapnuta - skočí na poslední známou hodnotu). Po opětovném najetí PPO se snaží X najet rychle, ale N ho zabrzdí na maximální hodnotě, kterou vytvořil při prvním najetí a pomalu upravil na průměrný výkon PPO. Pokud není delší dobu pára, nebo po výpadku napájení (nevíme dobu výpadku) oba regulátory dávám do ručně a zapisuji 0 a zahajuji pozvolný nájezd.


Závěr:Výhoda dvou regulátorů je ta, že regulátor pro najetí nám neustále vyhodnocuje výkon soustavy a zabrzdí provozní regulátor na této hodnotě, aby nešlo k nežádoucímu překmitu výstupní teploty PPO po krátkodobém odstavení, ale po rychlé změně teploty topné vody. Dále můžeme provozní regulátor navrhnout tak, aby rychle reagoval na změny (parní ohřívače bývají rychlé, pokud není předimenzován) a neohlížet se na plynulý nájezd pro odstranění ,,bubnováni" kondenzátu.
2) Další možnost je pro pozvolný nájezd vytvořit tak, že do regulátoru zatáhneme korekci od rozdílu teplot na topné a vratné vodě do PPO. V principu to znamená, že žádanou do regulátoru upravujeme podle teploty vratné vody tzn., že pokud chceme na výstupu 80°C, ale vratná voda je jen 40°C, tak žádaná pro regulátor je 55°C. Jak se vratná voda ohřívá, tak roste i žádaná pro regulátor, až dosáhne naší žádané hodnoty 80°C. Naše žádaná hodnota tvoří maximum a žádaná hodnota pro regulátor je vratná voda + 15°C (pokud si s tím chceme vyhrát, můžeme udělat interpolaci korekce v závislosti na žádané hodnotě). Tímto algoritmem odstraníme velký zásah složky P při prvním nájezdu, kdy je voda chladná, ale zároveň máme složku P rychlou pro rychlé změny na výstupu z PPO.