Prostorové snímače/ovladače firmy Regmet

► Prostorové snímače/ovladače firmy Regmet na komunikaci Arion

Testoval jsem ovladače AR1, ARD1, ARD5 až na pár drobností je to velmi podařený výrobek. Jedná se o snímač teploty + korekce žádané teploty + volba provozu (ZAP/VYP) v jediném výrobku. AR1 je s kolečkem na korekci, ARD1 je s displejem, ARD5 je na ovládání Fan-Coil jednotek. Všechny ovladače komunikují po lince RS 485 a tím je ušetřena kabeláž i práce. Jediný nedostatek je, že není možno aplikovat místo 2hodnotového provozu (ZAP/VYP) 3hodnotový provoz (ZAP/AUTO/VYP), ale i na tomto problému s firmou Regmet pracujeme. Pokud Vás zajímá více, připravil jsem zápis z testování + nastavení pro řídicí systémy AMiT, výpis z programu PSP anebo se podívejte na stránky firmy Regmet.
Točítko Arion Soubor pdf

► Prostorové snímače/ovladače firmy Regmet na komunikaci Arion - POKRAČOVÁNÍ

Ve spolupráci s firmou Regmet jsme upravili firmware, že je možno aplikovat 2hodnotový provoz (ZAP/VYP) i 3hodnotový provoz (ZAP/AUTO/VYP), přepínat mezi nimi, ovládat jedno zařízení tranzistorovým výstupem. Pokud Vás zajímá více připravil jsem zápis z testování + nastavení pro řídicí systémy AMiT, výpis z programu PSP anebo se podívejte na stránky firmy Regmet.
Točítko Arion závěr Soubor pdf závěr                      ovladač AR1T