RcWare

   S programátory této vizualizace jsem spolupracoval na tom, aby tato vizualizace zvládala načtení i zápis matic z/do řídicího systému AMiT. Nyní jsou podporovány všechny druhy matic tj. MI, ML, MF jak pro čtení, tak pro zápis. Práce s maticemi je trošku pracná (musíte definovat každou buňku matice, kterou budete chtít pracovat), proto si neulehčíte práci, pokud dáte proměnné do matice, ale komunikací matice můžete minimalizovat režii komunikace (odpadá režie při komunikování x proměnných). Tuto iniciativu jsem vyvinul hlavně pro možnost vytvořit si vlastní časový program se zadáváním žádané analogové hodnoty, tam kde nevyhoví standardní časový program této vizualizace (časový program jen pro hodnoty zapnuto-vypnuto). Ukázku časového programu vytvořeného pro zadávání analogové žádané hodnoty vidíte na obrázku.