Regulace v praxi po 10 letech

Předem chci poděkovat všem čtenářům, co si zakoupili moji knihu (tokový zájem jsem nečekal). Protože nepřišly žádné negativní ohlasy (což je až podezřelé), ale spíše dotazy a náměty na doplnění, rozhodl jsem se vytvořit druhou knihu. Samotného mě překvapilo, co jsem do knihy zapomněl napsat nebo jsem myslel, že vás nebude zajímat a ono ano :-)
   Tato druhá kniha by měla vyjít po deseti letech od vydání té první (tak to mám naplánováno), takže budu mít snad dostatek času a energie jí dopsat. Měla by obsahovat minimálně níže popsané kapitoly, což se může samozřejmě v průběhu tvorby změnit a čekám na další připomínky od Vás čtenářů, co byste v knize uvítali. Protože se člověk pořád vyvíjí, tak možná dojde i inovaci některých programátorských postupů.
   Pro nerozhodnuté potencionální čtenáře: Protože druhá kniha „Regulace v praxi po deseti letech“ bude vycházet z té první, tak nečekejte na tu druhou a kupte si aktuální vydání. Zároveň protože knihu píši po práci a času je čím dál méně, pokud mě nebudete motivovat a tlačit vpřed, tak ji nikdy nedokončím ;)
   Všem děkuji za podporu a těším se na Vaše ohlasy.

OBSAH

0. ÚVOD PRO ZAČÍNAJÍCÍ PROGRAMÁTORY A TECHNIKY MaR


1. ZDROJE TEPLA
1.1           Základní principy
1.2           Kotle na tuhá paliva, krby (udržování vratné vody do kotle)
1.3           Akumulační nádrže (životnost topného systému a nádrží)
1.4           Regulace jednoho kotle
1.5           Regulace více kotlů (hydraulický vyrovnávač tlaku (anuloid)
1.6           Automatické dopouštění vody do systému topení (osazení snímačů tlaku v systému topení)
1.7           Regulace tepelného čerpadla
1.8           Regulace solárních kolektorů
1.9           Zabezpečení plynových kotelen (provozní deník, archívy)
1.10         Dálkové vytápění – malé domovní stanice
1.11         Pára – kondenzát (měření hladiny, regulační ventily, pohony regulačních ventilů)


2. SPOTŘEBIČE TEPLA
2.1           Úvod do problematiky zaregulování průtoků radiátorů (radiátorové ventily)
2.2           Čerpadlový topný okruh s prostorovým termostatem (čerpadla, prostorové termostaty)
2.3           Ekvitermní topný okruh (venkovní snímače, regulační ventily, pohony regulačních ventilů a klapek)
2.4           Ekvitermní topný okruh s vlivem prostoru (letní čas)
2.5           Podlahové topení (snímače a termostaty na topné vodě)
2.6           Fan-coil jednotky a konvektory
2.7           Dveřní tepelná clona
2.8           TUV (teplá užitková voda)
2.9           Měření spotřeby tepla
2.10         Vytápění velkých prostor


3. VZDUCHOTECHNIKA
3.1           Vstupní a výstupní klapka (montáž elektropohonů na vzduchotechnické klapky)
3.2           Filtry (snímače diferenčního tlaku na vzduchotechnice)
3.3           Cirkulační klapka (měření CO2)
3.4           Rekuperace tepla – chladu
3.5           Okruh ohřevu ve vzduchotechnice (druhy regulace vzduchotechniky, mrazové ochrany, PWM regulace)
3.6           Okruh chlazení ve vzduchotechnice (vliv potrubí na žádanou hodnotu regulace)
3.7           Ventilátory (frekvenční měniče)
3.8           Regulátory průtoku vzduchu
3.9           Ovládání vzduchotechniky (zabezpečení vzduchotechniky)
3.10         Osazení snímačů a měření ve vzduchotechnice (měření relativní vlhkosti, provozní teplota)


4. AUTOMATIZACE A REGULACE V RODINNÝCH DOMECH
4.1           Individuální regulace místností (IRC) (prostorové snímače a ovladače, tepelná pohoda)
4.2           Ochrana okapů a venkovních ploch proti zamrznutí
4.3           Ovládání vrat, bran a závor
4.4           Ovládání žaluzií
4.5           Osvětlení
4.6           Dodávka pitné vody


5. NADŘAZENÉ SYSTÉMY A MONITORING
5.1           Sběrnicové systémy
5.2           Přepěťové ochrany
5.3           Průmyslová komunikace
5.4           Dálkový dohled
5.5           Vizualizace
5.6           Dálkový dohled pomocí SMS
5.7           Archivace a zpracování dat
5.8           Meteostanice


6. DODATKY