Řešení zaplacení

Pokud řešíte problém odstavení technologie od nezaplacení zákazníkem, podívejte se na stránku AMiT, kde je řešení s odstavením definovaných výstupů. Pokud nemůžete ostavit technologii a u takovéto aplikace je většinou ovládání přes PC, tak lze udělat jednoduché opatření: Upozorníte zákazníka, že po určitém datu je při nezaplacení naplánované odstavení ovládání a pomocí příkazu COND zakážete po výpadku napájení komunikaci přes daný port.

Další chyták: POZOR na tz. POJISTKU –stávalo se mi, že mi pojistka dělala problémy -- Modul SyncMark má referenční datum 01.01.1980, od tohoto data pak počítá přírůstky.
Pokud chcete události časovat relativně od spuštění, pak musíte použít
jiný postup (např. periodický proces s "dlouhou" periodou a čítač) – odpověď AMiT
(Nová informace - jde použit PPlan)