Rozdíly mezi směšovacími rozdělovači

   Dobrý den, mám otázku ohledně rozdělovačů pro podlahové vytápění + mísící sada. Jaký je primárně rozdíl mezi:
A) http://deltatop.cz/wp-content/uploads/2014/02/schema-rozdelovace.jpg
B) https://www.toptherm.info/wp-content/uploads/2017/09/ROZDELOVACE-TOP-557A.jpg
   Ve variantě A je psáno podle https://www.pipelife.com/media/cz/pdf_downloads/RADOPRESS.pdf, strana 18, že „Při rozdílném tlaku topná voda proudí obtokem.“, to znamená, pokud dochází k uzavírání ventilů na části rozdělovače/sběrači, tak dochází k vyrovnání pro konstantní tlak, respektive k ochraně čerpadla před nadměrnými otáčkami (tím pádem osazené čerpadlo by mělo držet konstantní tlak a případně zavření všech ventilů dojít ke snížení otáček respektive k vypnutí čerpadla)? Princip míchání otopné vody na požadovanou je stejná jako ve variantě B?
   Ve variantě B může dojít k různému tlaku? Pokud to chápu správně, tlak si udržuje primárně čerpadlo? Dále zde chybí obtok jako je u varianty A.
V čem se tyto směšovací rozdělovače primárně liší, použitím na radiátorové, podlahové topení? Způsoby připojení, z jakého tepelného zdroje otopná voda přichází akumulační nádrž, tepelné čerpadlo, kotel,…?
   Pokud bych termostatické hlavice jak ve variantě A nebo B nahradil pohony řízené elektricky, mohl bych řídit otopnou vodu pomocí ekvitermní regulace s tím, že bych musel dále měřit teplotu za směšovacím ventilem a upravovat na základě této teploty polohu ventilu? Předem se omlouvám za případně hloupé otázky či základní neznalost. Děkuji za odpovědi.

Dobrý den,
Varianta A) Je použito čerpadlo s konstantními otáčkami (pro rozdělovač s možností uzavírání všech topných hadů). Bez použití obtoku by při uzavírání jednotlivých hadů vzrůstal dynamický tlak čerpadla až k maximu (při minimálním průtoku není malý), který by následně mohl i „nadzvedávat“ termopohony.
Varianta B) Je použito čerpadlo s proměnnými otáčkami pro udržení konstantního (proporcionálního) tlaku (ano, čerpadlo si samo udržuje hodnotu dynamického tlaku). Řízení čerpadla ale není všemocné, a proto by nemělo docházet k uzavření všech topných hadů, i když se to dělá, teplota ho nakonec vypne, ale čerpadlu to nedělá úplně dobře.
Na radiátory se směšovací rozdělovače nepoužívají.
Z jakého zdroje teplo přijde, je obecně jedno.
Ekvitermně regulovanou topnou vodu je vhodné mít už připravenou před vstupem do rozdělovačů (není potřeba instalovat směšovací). Regulaci v rozdělovačích nelze už z principu vytvořit moc kvalitní.

Odesílatel: roman.l@gmail.com