SKÁKÁNÍ TEPLOT Ni1000

Pokud se setkáte s tz. LÍTÁNÍM teplot u Ni1000 od desetin stupně až po jednotky stupňů je s největší pravděpodobností problém v analogových výstupech. Zkoušel jsem tento problém vyřešit všemi možnými a nemožnými způsoby, až nakonec se dostavil výsledek. Základní chybu jsem dělal v tom, že jsem se domníval, že se mi něco dostává na GND, a protože je GND napájení,analogových vstupů a analogových výstupů spojeno byl to logický předpoklad,ale chyba lávky. Byl jsem na stavbě velmi překvapen, protože na stole se nic takového neprojevilo. Analogové výstupy jsou PWM regulované a zbytkové zvlnění se mi z analogového výstupu dostává přes zátěž (servopohon 0-10V, řízení 0-10V atd.) na GND stanice a to mi rozhází teploty Ni1000. Po osazení kondenzátoru 100nF mezi AO a AGND se lítání dostalo do rozumných mezí a dalo by se říci, že skoro ustalo. Je nutno dodat, že jsem měl tento problém zatím jen u stanice AMAP 99