SMS-S45

Pro komunikaci pomocí SMS jsem využil mobil Siemens S45. Nefunguje mi ale příjem SMS zpráv. V čem je problém? Odpověď: U tohoto telefonu se příchozí SMS zprávy ukládají nejprve do paměti mobilního telefonu a pak teprve na SIM kartu, proto je potřeba doplnit inicializační řetězec o tuto část: "+CPMS=MT,MT,MT"
Celý řetězec pak může mít např. tento tvar:
"~ATX3&C1&D2S0=0S7=90+CPMS=MT,MT,MT^M|5,OK|"
U mnohých novějších mobilních telefonů je jako první pro příchozí SMS využívána paměť telefonu, nikoliv SIM karta. Pokud vám tedy odchozí SMS fungují a příchozí nikoliv, zkuste provést výše popsanou úpravu inicializačního řetězce.
Faq - AMiT