Hodnota se zaznamená při změně

Pro tyto účely je k dispozici funkční modul SyncArch. Vlastní detekci, že ke změně hodnoty došlo, musí tvůrce aplikace sám napsat a odvozovat od toho, že se má archivovat. Jako příklad může posloužit následující výpis, z kterého je vše zřejmé:
Let @Archivuj = if(Hodnota<>StaraHodn, 1, 0)
Let StaraHodn = Hodnota
SyncArch Hodnota, 1, ArchMatice, CasMatice, @Archivuj, NONE, 1, ArchIndex, 1