Marácký potlach

Rozeslal jsem předběžné pozvánky na „Marácký potlach“.