Marácký potlach2

Rozeslal jsem konečné pozvánky na „Marácký potlach“  konaný 25.2.2012.