Nádrž u automatického kotle

Základní pohled na zapojení kotle Dobrý den vážený pane Valtere. Obracím se na vás s prosbou o odpověď na některé dotazy ohledně regulace kotle na pevná paliva s automatickým podavačem (kotel na černé či hnědé uhlí). Přečetl jsem vaši knihu Regulace v praxi a nechal se inspirovat i vašim webem, ale pokud byste byl tak laskav, tak bych se ještě na pár věcí zeptal. V knize doporučujete zařazení akumulační nádrže do systému vždy. Platí to i v případě, kdy jde o automatický kotel, kdy je možné regulovat výkon kotle prostřednictvím ventilátoru a doby podávání paliva? Pokud ano, je možné s vámi konzultovat mé stávající zapojení? Děkuji za odpověď.

Dobrý den, nejprve ke kotli. Otáčky ventilátoru by měli být nastaveny tak, aby byl správný poměr spalovacího vzduchu a docházelo k optimálnímu hoření. Neslouží k regulaci výkonu, pokud tedy nechceme výkon regulovat tím, že kotel hůře hoří. K regulaci výkonu dochází na straně přísunu paliva. Protože pro laika je dosti složité nastavení správného poměru přísunu paliva a spalovacího vzduchu, tak je toto nastaveno optimálně při uvádění do provozu servisním technikem v regulátoru na konstantní úroveň, takže nedochází k regulaci výkonu. Neznám kotel menšího výkonu, který by uměl plynule hýbat spalovacím vzduchem v závislosti na přísunu paliva, což neznamená, že neexistuje. Stejně dále záleží na palivu a jeho vlhkosti, takže bych ani moc nevěřil, že si dal nějaký výrobce práci s tím, něco sofistikovaného vytvořit. Závěr: automatický kotel sice automaticky přikládá, ale pokud chceme dosáhnout nejlepší efektivity, tak je kotel nastaven na konstantní výkon a jen jemně korigujeme podle vlhkosti paliva.
   Protože nároky na topný výkon se během roku mění je nejlepším řešením natápět kotlem akumulační nádrž a z ní odebírat potřebný výkon směšovacím okruhem. Tento řídit podle venkovní a prostorové teploty.
   Tolik obecné pojednání. Důležitý je též poměr cena/výkon, ale to mohu posoudit, jen pokud mi dáte více informací o domě a topném systému (nejlépe projekt či schéma), protože někdy může být výhodnější zapojení bez akumulační nádrže a potřebný výkon dodávat do objektu nárazovými „přískoky“ s optimálně nastaveným kotlem. Nicméně, stejně následně by měl velikost akumulační nádrže určit projektant topení i posvětit navržené řešení.

Dobrý den pane Valtere. Děkuji za bleskovou odpověď.
   Já jsem se ve svém dotazu vyjádřil neobratně. Máte plnou pravdu, že výkon kotle byl nastaven technikem a já jej jen mírně upravoval v rámci dílčí změny doby podávání paliva, doby pauzy v podávání a stupně výkonu ventilátoru.
   Ve skutečnosti je to takto: mám v rodinném domě instalován kotel Tekla Draco 25 (rozmezí výkonu 7-25 kW) s ekvitermní regulací (vnější čidlo, vnitřní prostorový termostat, čidlo na výstupu z kotle, čidlo na zpátečce do kotle a teploměr za čtyřcestným ventilem na výstupu do větví k radiátorům) a čtyřcestným ventilem Komextherm se servopohonem. Kotlem zatím jen vytápím dům, ale je tam udělána příprava na napojení zásobníku na TUV. Dosud TUV řeším plynovým bojlerem John Wood.
   Snažím se dosáhnout těchto cílů: optimálně provozovat kotel (nečoudit, nesmradit) a zároveň vytápět hospodárně (ani zima, ani horko) v závislosti na venkovní teplotě a teplotě referenční místnosti v domě.
   V domě mám na radiátorech termostatické hlavice, myslím, že jsem teoretické přípravě i realizaci věnoval poměrně dost času a přesto nejsem s výsledkem úplně spokojen (hlavně tedy manželka, která by chtěla mít výrazně tepleji v koupelně - to je ale zřejmě záležitost regulace hlavic, kterou poprvé vyzkouším dle vašeho návodu letošní sezonu). Bohužel u topení zjišťuji, že je to jako u právníků tj. zeptám-li se dvou topenářů na řešení, tak mi dají minimálně tři navzájem zcela odporující doporučení. U vás jsem přesvědčen, že vaše řešení mají hlavu a patu a především zřejmě fungují.
   Připojuji zatím jen schéma zapojení (mimochodem je úplně stejné jaké ukazujete v knížce Regulace v praxi na str. 9 (obr. 1.1.3) jen s tím rozdílem, že mezi čtyřcestným ventilem a čerpadlem mám filtr nečistot a na zpátečce do kotle už za čtyřcesťákem mám expansku. Na malém kotlovém okruhu je ještě udělána příprava na napojení buď akumulační nádrže, nebo ohřevu TUV.
   Regulaci zatím řeším nastavením křivek na kotli a korekcí. Zpočátku (systém provozuji jednu sezonu) jsem i mírně zasahoval do výkonu ventilátoru kotle a doby podávání a prodlevy podávání uhlí. Podle vyhořelého popela i barvy plamene je spalování v pořádku.
   Na výstupu z kotle jsem měl většinou teplotu kolem 70 stupňů, zpátečka do kotle měla kolem 48 stupňů. Teplá voda za čtyřcesťákem do systému měla kolem 40 stupňů, ochlazenou vodu ze systému do čtyřcesťáku nemám měřenou. Teplota v domě byla v referenční místnosti nastavena na prostorovém termostatu na úroveň 22 stupňů.
Takže se vrátím k mé prvotní otázce. Má u takovéhoto zapojení smysl uvažovat o akumulační nádrži?
A s dovolením přidám i další: Vidíte v systému zapojení a regulace nějaké rezervy?
Je možné, že moje ne úplná spokojenost nyní pramení z toho, že certifikovaná montážní firma doporučená výrobcem kotle napojila zpátečku i výstup z kotle na stejnou stranu (voda tudíž nejde kotlem po úhlopříčce a to může způsobovat problémy v regulaci) a také si nejsem jistý, zda funguje optimálně malý kotlový okruh (Jde o samotíž. Výstup je půl coulový a zpátečka je v mědi v průměru 33 mm.). Děkuji za reakci.

   Dobrý den, v knížce i celkově zveřejňuji principiální, ne prováděcí topenářské schéma. Osazení filtru by mělo být hlavně na vratné vodě ze systému, tam se tvoří nečistoty. Expanzní nádoba by měla být v kotlovém okruhu na vratné vodě.
   Pokud má dobře fungovat kotlový okruh na samotíž, tak by měl být celý minimálně v dimenzi 1“ (1/2“ je nedostatečný) a čtyřcestný ventil minimálně 20cm nad horní hranou kotle. Nejlepší by bylo zaslat foto. Čtyřcestný ventil v tomto zapojení plní dvě funkce. Hlídá teplotu vratné vody do kotle na 50°C (nízkoteplotní koroze kotle) a zároveň reguluje teplotu topné vody do radiátorů podle venkovní a vnitřní teploty, tak se nenechte zmást různým otevřením ventilu při stejných podmínkách. Doporučuji osazení minimálně příložného teploměru (http://www.pemtrade.cz/teplomer-prilozny-ath-63-f-0/120-c-3/8-1-1/2-pruzinka/) na vratnou vodu ze systému topení, abyste věděl, jak jste na tom s průtokem. Měl byste zjistit, jestli dodržujete navržený teplotní spád. Například při návrhu soustavy 75/65°C je teplotní spád 10°C, který by měl být při plně otevřených termostatických hlavicích dodržen. Pokud bude vyšší, musíte přidat na průtoku (vyčistit filtr, přidat na čerpadle). Při odstraňování problémů se zaměřte na průtok a výkon kotle.
   Jestliže bude topenářské zapojení včetně vhodně navrženého ventilu (dimenze, kvs) v pořádku udělané, tak akumulační nádrž toho moc nepřinese, tudíž bych ji zde nedoporučil.

   Dobrý den. Fotky dodám, ale už teď je mi jasné, že bude problém v umístění čtyřcesťáku, který zcela jistě není 20 cm nad horní hranou kotle. Změřím to, ale v lepším případě bude tak 5 cm nad horním výstupem pro teplou vodu z kotle (horní hrana je výš, protože tam jsou umístěné nějaké řídící prvky). Teď jde o to, zda musí být čtyřcesťák 20 cm nad horním okrajem kotle nebo 20 cm nad výstupem pro teplou vodu.
U rozměrů trubky výstupu jsem zřejmě já udělal chybu. Podle dokumentace ke kotli je výstup v dimenzi 11/2, což by stačilo. Nejsem si ale jistý, zda to instalující technik pak trochu neredukoval na menší průměr - ověřím.
Opět děkuji i za odkaz na teploměr - ten určitě pořídím. Přeji hezký den.

   Dobrý den, jestliže je čtyřcestný ventil hned nad vývodem topné vody a z něj to jde nejkratší cestou do kotle v minimální dimenzi 1“, tak by tam neměl být problém. Chytřejší ale budeme, až zašlete fotky.

   Dobrý den. Přikládám fotky - snad z nich půjde vyčíst vše podstatné. Jsou tam pohledy z různých stran, abyste si mohl udělat celkový obrázek. Od kotle vpravo je občas částečně vidět druhý náhradní kotel na plyn (jen jako rezerva, kdyby něco přestalo fungovat nebo kdyby dodavatelé snížili cenu plynu na čtvrtinu :-)).
   Čtyřcesťák je opravdu hned nad vývodem z kotle (jedno kolínko nahoru a jedno doprava) - netuším ale, jaký je to průměr. Osobně se domnívám, že to bude buď 1“1/4 nebo 1“. Ze čtyřcesťáku vede zpátečka do kotle v mědi - vnější průměr 35 mm, takže asi coulka. Ze čtyřcesťáku nahoru do systému i z něj zpět je měď vnější průměr 28 mm, takže 3/4. Sundal jsem z trubek izolaci, aby bylo vidět na průměry. Tím pádem tam ale jdou vidět volná čidla teploty.
   Jak největší průšvih vnímám skutečnost, že instalující technik nezapojil výstup z kotle a zpátečku "do kříže", ačkoli je to v manuálu výslovně uvedeno. Přeji hezký večer.

   Dobrý den, to dělal Tom a Jerry? Chce se mi zvracet. Kdyby tohle udělali u mě doma, tak je to nechám celé předělat, ale pokud budeme chtít napravit ty nejhorší „seky“, tak nechte předělat nějakým dobrým topenářem tyto body:
• Kotlový okruh. Napojit vratnou vodu z levého vývodu pro lepší proudění v kotli.
• Filtr slouží k ochraně regulačního ventilu, ne čerpadla, proto ho osadit na vratnou vodu ze systému topení. Dohlídnout na to, aby byl před i za filtrem kulový uzávěr pro snadné čištění. U filtru v nejvyšším bodě osadit odvzdušňovací ventil, aby se vzduch po čištění nedostal do systému. O teploměru jsme si psali.
• Protože máte na radiátorech termostatické hlavice, mělo by být osazené elektronické čerpadlo držící konstantní tlak, případně přepouštěcí ventil. Při uzavření termostatických hlavic roste nadměrně tlak čerpadla, což způsobuje hluk v potrubí, poškozuje termostatické hlavice a čerpadlu to také neprozpívá. Nad čerpadlo umístit kulový uzávěr, aby při výměně čerpadla se nemusel vypouštět topný systém. Čerpadlo umístit nad čtyřcestný ventil, aby byl mimo sálavé teplo z komínu.
Čeho jsem si dále všiml:
• Minimální tlak topné vody držet nad 1 barem. Nejlépe držet mezi 1,2 až 1,5 baru. Jestliže se tlak bude hýbat o více než 0,2 baru zkontrolovat tlak v expanzní nádobě.
• Co to visí za kotlem za čidlo ve vzduchu, tam taky může výt problém.
• Náhradní kotel zavírat jen na topné vodě, ne na vratné, aby případný přetlak mohl někudy odejít a nepraskl kotel, například při nechtěném zapnutí kotle, pohybu teplot atd. To platí pro všechny okruhy. Protože co odteče, musí přitéct, tak zavřením jedné cesty zamezíte průtoku tj. funkci okruhu, ale tlak se může volně šířit. Jak je řešena expanzní nádoba u tohoto kotle?
• Po topné sezóně by to chtělo odkalit kotle vypouštěcím šroubem. Rychlím otevřením, aby se usazený sediment rozkarboval, dokud nepoteče čistá voda.

   Dobrý den pane Valtere. Ne, nikoli Tom a Jerry, ale výrobcem kotle doporučená certifikovaná firma z Krnova. Protože mám obecně s řemeslníky ne vždy dobré zkušenosti, tak jsem zjišťoval reference a nechal si potvrdit vhodnost realizace výrobcem. Žádné zálohy předem apod. Po realizaci jsem měl jisté pochybnosti ohledně "vzhledu", ale doufal jsem, že aspoň funkčnost bude v pořádku. Opravdu si stále naivně myslím, že věci, o kterých vy píšete, já jako laik vědět nemusím, ale odborná firma by měla mít nejen přehled, ale i schopnost takové věci realizovat. Když jsem po montáži, detailně studoval manuál ke kotli, tak tam bylo výslovně uvedeno napojení "do kříže". Montéry jsem na to upozornil, začala však už pak topná sezona a v jejím průběhu jsem to měnit nechtěl. Následně už montér na reklamaci nereagoval.
No, tak budu muset předělávat.
 - malý kotlový okruh "do kříže" je tedy jasný.
 - filtr na vratnou - rozumím. Kulové uzávěry tam mám už teď před filtrem i za čerpadlem, tak půjdou společně. Jen netuším kam dát ten odvzdušňovací ventil. Nyní jej mám vodorovně. Pokud by byl svisle, tak nad filtr a pod kulák?
 - elektronické čerpadlo. Tady bude zřejmě chyba i na mé straně, ale o tom, že "klasické" čerpadlo není vhodné pro termostatické hlavice a zvyšuje hlučnost se montážníci nějak zapomněli zmínit, tak jsem šel cestou nižších nákladů. Nyní jsem se díval na nějaké webovky a mezi čerpadly jsou obrovské rozdíly. Myslíte, že některé ze dvou níže zmíněných by bylo vhodné? Jde buď o čerpadlo Grundfos Alpha 2 24-40L nebo Wilo Yonos Pico 25/1-4 (http://www.bola.cz/elektronicka-obehova-cerpadla).
 - tlak v systému je nyní nižší. Odvzdušňoval jsem nějaké radiátory a už nedopustil vodu. Standardně tam mám kolem 1,5 baru.
 - visící čidlo za kotlem (v místě pod čtyřcesťákem) - máte zřejmě na mysli příložné čidlo, které původně bylo nainstalované hned na zpátečce pod čtyřcesťákem a hlídalo min. vratnou teplotu vody. Nebyl jsem s funkcí spokojený, tak jej montážník odpojil, ale ponechal na místě a druhé, zajišťující stejnou funkci, dal úplně dolů na zpátečku těsně před vstupem do kotle. Pak jsem měl na zpátečce ty teploty těsně pod 50 stupni. První čidlo tam ponechal, kdyby se ta druhá varianta neosvědčila.
 - náhradní plynový kotel je od kotle na pevná paliva resp. systému oddělen dvěma kulovými ventily (topná i zpátečka) a vždy je zavírám oba. Nevím, jestli je to správně. Plynový kotel má svoje čerpadlo na zpátečce a je regulován velmi primitivně. Na kotli je kotlový termostat, kde je nastavena min. teplota 50 stupňů a prostorovým termostatem, kde je nastavena požadovaná teplota v pokoji. Dokud není dosažena teplota v pokoji, tak kotel topí a jede čerpadlo. Jakmile je pokojová teplota dosažena, tak čerpadlo i kotel vypne. Jakmile pokojová teplota klesne, tak čerpadlo znovu sepne a tím pádem se znovu nahodí kotel, protože mu klesne kotlová teplota. Co jsem si ale nyní uvědomil, že nemám u rezervního plyn. kotle řešenu expanzku, protože ta je za uzavřenými kulovými ventily u druhého kotle… To je zřejmě bezpečnostní riziko. Byť kotel na plyn jsem použil loni jen jednou. Můj původní záměr byl, aby expanzka byla společná pro oba kotle.
 - žádný z kotlů jsem dosud neodkaloval. Nyní mám na tom vypouštěcím šroubu napojenu hadici pro dopouštění vody do systému na potřebný tlak.
   Ještě jednou moc děkuji za vaše rady, byť konfrontace s tím jak to uděláno je a jak má uděláno být je hodně trpká. A to přitom ta instalace nebyla levná záležitost. V této souvislosti bych se ale naopak rád vyrovnal s vámi. Dejte mi prosím vědět, jak mohu vaši konzultaci mého problému uhradit a výši částky. Já budu nyní shánět nějakého opravdu spolehlivého topenáře, který by situaci napravil. Pokud byste o někom z okolí Opavy věděl (zaregistroval jsem vaše pravidelná setkání s lidmi, kteří se regulací intenzivně zabývají stejně jako vy), tak budu rád za tip. Hezký den.

   Dobrý den, ano jako laik takovéto věci vědět nemusíte, ale firma doporučená výrobcem nejsou řemeslníci, ale „matlalové“ a poté je pro jejich včasnou identifikaci dobré o tom něco vědět. Možná by bylo dobré o kvalitě jejich práce informovat výrobce kotlů, aby je příště nedoporučoval a uchránil jste před nimi další zákazníky. Podle mého výrobce neprověřuje odbornou zdatnost firmy a vůbec netuší, co jsou profesně zač.
   Na topné vodě do topného systému zůstane jen čerpadlo s uzávěry před a za čerpadlem. Na vratné vodě ze systému topení bude od spodu (od čtyřcestného ventilu proti vodě do systému): teploměr, kulový uzávěr, filtr, kulový uzávěr a před odbočením do strany odvzdušňovací ventil (https://www.topenilevne.cz/odvzdusnovaci-ventil-automaticky-1-2-se-zpetnou-p4496/). Po vyčištění filtru v prostoru mezi kulovými uzávěry je vzduch, který nechceme poslat do topného systému, proto otevřeme spodní uzávěr a následně pomalu horní uzávěr. Vzduch nám krásně vybublá k odvzdušňovacímu ventilu, tudy pryč a nezavzdušní nám radiátory. Zároveň bude sloužit ve své funkci i mimo čištění filtru.
   Čerpadlo se navrhuje na potřebný průtok a tlak, takže bych ho nerad tahle střílel. Napište mi, jaký typ čerpadla tam máte, na který stupeň je nastaveno, a jaký je rozdíl teplot topné a vratné vody při čistém filtru, při plně otevřených radiátorech a teplotě topné vody do radiátoru 60-70°C. Tím zjistíme, jestli je dostatečný průtok. Jestliže bude topit i poslední radiátor, tak budeme mít i dostatek tlaku. Následně můžu zkusit něco navrhnout.
   Kotle odstavujte jen na jedné straně, jak jsem psal tj. zavírat jen jeden kulový uzávěr. Topit to nemůže a statický tlak soustavy se může šířit. Stávající expanzní nádobu bych napojil do vratné vody ze systému nebo do vratné vody plynového kotle. Protože budete nechávat jeden uzávěr otevřený, vyřešíte tím roztažnost vody pro plynový kotel a topný systém. Pro automatický kotel bych na stávající vývod napojil nějakou malou expanzní nádobu, která bude řešit jen stav, kdy je kotel zavřen a probíhá ohřev jen kotlového okruhu.
   Protože jsem si všiml té hadice, proto jsem upozornil na odkalování. Stáčí ji sundat z vodovodu, dát do kýble a odkalit dokud nepoteče čistá voda. Už jsem zažil, že ve starším systému byl kotel do půlky plný nečistot.
   Protože začíná topná sezóna, tak dobří topenáři nebudou mít čas, ale zase budete mít čas na zjištění chování pro určení čerpadla. Posílám vám kontakt na Ing. Kamila Škutu 777 *** ***, který je z Ostravy a zastupuje výrobce řídicích systémů AMiT. Teoreticky s tím nemá nic společného, ale myslím si, že bude znát nějakého dobrého topenáře. Protože takový topenář to má hotové za den, tak se to může následně realizovat i v zimě.
   Jestliže mě chcete podpořit, tak na stránce http://valter.byl.cz/posta v levém sloupci je kontakt na účet, z kterého je hrazen placený hosting mého webu.

   Dobrý den pane Valtere. Ještě jednou moc děkuji za rady i za kontakt. Pokud neuspěji v Opavě, tak se rád na p. Škutu obrátím. Využiji také číslo vašeho účtu pro podporu web hostingu. Přeji pěkný den.

Odesílatel: Vladimir@seznam.cz