Nápady

Nápady na zlepšení.

Monitorování a řízení spotřeby plynu ELCOR

Úspěšně jsme realizovali monitorování a řízení spotřeby plynu pro středního odběratele. Princip tohoto řízení je ve vyčítání dat z přepočítávače plynu Elcor, jejich zpracování a následné vyhodnocení spotřeby v aktuálním dni. Následné vhodné sepnutí spotřebičů tak, aby nebyl překročen sjednaný limit pro daný časový úsek (plynárenský den). Hlavní výhody tohoto systému jsou:

BŘITVA OCCAMOVA - PRO ZAMYŠLENÍ (převzato už nevím odkud)

Logický a metodologický princip úspornosti pocházející od anglického filozofa W. Occama, resp. Ockhama (1285-1349) podle kterého je nadbytečné dokazovat něco větším počtem argumentů než je nezbytně nutné, největší pravdy jsou vyjadřovány úsporně, jednoduše, srozumitelně.
Occamova břitva je princip připisovaný anglickému logikovi, františkánu Williamu z Ockhamu (1287–1347). Latinská definice tohoto principu zní: Pluralitas non est ponenda sine necessitate tj. Množství (tj. důvodů, příčin) se nemá dokládat, není-li to nezbytné, nebo v pozdější formulaci Entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem tj. Entity se nemají zmnožovat více, než je nutné.

Plynulý nájezd PPO (parních protiproudých ohřívačů) AMiT regulátor

1) Základní princip je v dvojici PID regulátorů, z nichž se vybírá minimum, které se posílá na regulační ventil páry. První regulátor slouží jen pro pomalé najetí po delším odstavení - nazvěme si ho N. Druhý regulátor slouží k běžné regulaci a nazvěme si ho X. Při prvním najetí oba regulátory najíždějí z 0 a protože vybíráme minimum tak regulátor N brzdí X. Konstanty N volíme tak, aby byly vhodné pro pomalé najetí tzn.. malé P a velké I. Konstanty X volíme tak, aby byly vhodné pro danou regulační soustavu (start -- 3x větší P a 1/2 I ). Po najetí na žádanou hodnotu přebírá funkci X a N dělá maximum pro rychlé najetí tzn. po krátkém zavření PPO (krátkodobě vzrostla teplota na výstupu - příčina - rychlé zavření velkého odběru) X dám do ručního ovládání a zapíši 0, ale u N jen přepnu do vypnuta (po přepnutí do zapnuta - skočí na poslední známou hodnotu). Po opětovném najetí PPO se snaží X najet rychle, ale N ho zabrzdí na maximální hodnotě, kterou vytvořil při prvním najetí a pomalu upravil na průměrný výkon PPO. Pokud není delší dobu pára, nebo po výpadku napájení (nevíme dobu výpadku) oba regulátory dávám do ručně a zapisuji 0 a zahajuji pozvolný nájezd.

Stránky