Nefunkční regulace výkonu kotle

   Dobrý den, firma mi při instalaci do bytu nainstalovala toto zařízení: Kotel Junkers Cerapur Compact ZWB 24-1 DE (průtokový ohřev vody) + prostorový termostat Electrobock PT 22 (nastavena hystereze 0,3°C). Současný chod kotle je takový, že při snížení teploty prostoru pod nastavenou teplotu začne kotel topit na plný výkon (topná voda nastavena na 60°C) a topí na plný výkon až do dosažení nastavené teploty. Po dosažení nastavené teploty kotel vypne a radiátory postupně vychladnou do studena, a až se teplota prostoru sníží, proces se opakuje. U kotle s regulovatelným hořákem bych očekával, že když se teplota prostoru začne blížit požadované, tak se výkon hořáku snižuje (tím i teplota radiátorů) a křivka kolísání teplot se "vyhladí" Kde je problém? Nevhodný prostorový termostat? Nastavení kotle? Řešila by situaci instalace CR 100? Kdyby ano, zvládnu to jako neodborník, když dráty, které vedou do PT 22 zapojím do CR 100? P. S. Ekvitermní regulaci nechci.

Dobrý den, tento podzim ještě tato otázka nepadla, ale čekal jsem ji. Dostal jste nejlacinější, ale s ohledem na spotřebu nejhorší možnou kombinaci řízení kotle. Takže:
   Kotel je sice s regulací výkonu, ale nemáte nic, co by řeklo kotli, že má ubrat. PT22 je jen termostat, který kotli říká CHCI/NECHCI topit. Takže kotel jede a termostat mu řekne, že už nechcete topit, tak vypne. Poté mu řekne, že chcete topit a protože neví jak moc, tak jede na maximální teplotu topné vody a protože topná voda je studená, tak i na plný výkon.
   Pokud mu chceme, alespoň říci na jakou teplotu topné vody má jet, tak potřebujeme informaci o tom, kolik topného výkonu potřebujeme. To se řeší tak, že se připojí venkovní snímač a topnou křivkou se kotli řekne závislost tepelných ztrát objektu na venkovní teplotě. Poté kotel při povelu topit zhodnotí, na jakou teplotu topné vody má jet a až se jí přiblíží, tak začne ubírat výkon, ale to je ekvitermní regulace kterou nechcete.
   Druhá možnost, ale samostatně méně efektivní, je použití prostorového regulátoru, CR 100 můžete použít, který nechá jet kotel na maximální výkon, aby se vytápěný prostor rychle natopil a když se blíží požadované prostorové teplotě, tak začne ubírat výkon.
   Třetí nejefektivnější možnost je použití ekvitermní regulace, která kotli říká, na jakou teplotu topné vody má jet a prostorový regulátor její předpoklad upravuje podle momentální situace ve vytápěném prostoru.
Přepojení CR 100 byste měl raději nechat na odborníkovi.

Dobrý den, velice děkuji na jasnou a výstižnou odpověď na moje otázky.
Autorizovaný plynový technik Junkers, který zprovozňoval kotel, mi takto odpovědět neuměl...

Odesílatel: p@unis.cz