Regulace předávací stanice v bytovce

   Dobrý den, pane Valter v týdnu jsme spolu telefonicky hovořily ohledně regulace v našem domě. Jde o 7 pater + přízemí, na přízemí jsou dva byty 3+1 a potom na každém patře jsou byty 3+1,1+1,2+1.
V příloze zasílám stávající nastavení regulace. Děkuji za Váši vstřícnost.

   Dobrý den, tak jsem si prošel foto a největší problém je v topenářském zapojení (to se vám někdo pomstil :-)). Dokud to nebude po topenářské stránce v pořádku, tak vám žádná regulace nepomůže. Já osobně bych to viděl na kompletní předělání (vyřezat, znovu a lépe). Je mi jasné, že se do toho asi teď už nepustíte, ale pro správné fungování regulace je to nezbytné (jak by to mělo vypadat, vydíte v levém obrázku viz nová technologie).

Hlavní problém jsou čtyřcestné ventily. Nová technologie předávací staniceTy zapříčiňují to, že pokud zavřete tepnou vody do bytů, tak je pořád průtok přes měřič tepla (v ideálním případě by měřič tepla nepočítal, protože by byl rozdíl teplot na přívodu a zpátečce nulový). Ale protože nežijeme v ideálním světě, tak měřič tepla málo a přece jen pořád něco počítá. Podle mého by měli být osazeny trojcestné regulační ventily, kde k tomuto jevu nedochází. V upravené fotce (v pravo) jsem naznačil minimum, co byste měli udělat ještě před topnou sezónou.
   K regulaci. Označení co jste mi poslal, mi nestačí. Základní potřebné úpravy před topnou sezónouV rozvaděči by měla být bílá krabička, do které vede plochý kablík z displeje a na té by měl být napsaný typ regulátoru něco jako RVS63.243. Bez tohoto typu nejsem schopen vám říct přesné nastavení regulátoru. Jinak z toho co jste mi poslal, bych pro začátek nastavil: Komfortní teplota – 20,0°C (standard 20°C); Útlumová teplota – 14,0°C (pokud budete chtít vypnout přes noc tak 10°C); Protimrazová teplota – 10,0°C; Strmost topné křivky – 1,80 (1,8 až 2,2 standard 2,1); Automatika léto/zima – 30,0°C (vyřazuji protože, to stejně v létě odstavíte ručně – nevypínat úplně, jen na regulátoru, jinak se neprotáčí ventily a čerpadla).

   Dobrý den, nejdříve Vám chci, pane Valter poděkovat za ochotu. Dnes jsem tady měl firmu, která provede prvotní úpravy výměníkové stanice. Ještě se vrátím k nastavení regulace a k typu, máme zde regulaci RVS 46.530 a tímto Vás chci ještě jednou požádat o přepočet a informaci ohledně nastavení.

   Dobrý den, ono je dost těžké určit nastavení regulátoru, protože tento regulátor je dost univerzální a nevím přesně, jak je zapojen a nastaven (věřím, že to není ve stejném stylu jako topenářská část). V příloze vám zasílám návod na tento typ regulátoru. Na straně 39 až 53 je soupis parametrů kde jsou vyznačené výchozí hodnoty a ty by tam měli být nastavené. Ty, které by měli být jiné, jsem přepsal novou hodnotou v červeném políčku. Pokud v nějakém parametru bude jiná hodnota a nebudete si jistý jejím významem, tak ji zachovejte a napište mi. Já vám potom odpovím, jestli je to v pořádku nebo špatně. Některé parametry se nastavují podle konkrétního zapojení, proto by bylo vhodné mít plány rozvaděče.

   Zdravím, tak jsem to Jardo nastavil, jak jste napsal. Snad bude vše Ok, ještě se chci zeptat. Mám tedy sehnat ten plánek od toho rozvaděče jak to je zapojené? Bude  to ještě k lepšímu nastavení regulace? Ještě jednou děkuji za ochotu, takový člověk se dnes už najde málo.

   Dobrý den, nyní máme regulaci přednastavenu a k případnému dalšímu doladění můžeme přistoupit až cca po měsíci topení. Porovnáte spotřebu s minulým rokem (měla by být samozřejmě nižší) a zároveň musí být všude teplo.
   U druhého topného okruhu se musí říci regulátoru, že tam tento okruh je a kde je připojen snímač, čerpadlo, ventil. Plány nejsou potřeba, pokud je vše zapojeno a nastaveno správně. Bylo by dobré, až to budete mít topenářsky upravené, udělat takovou základní kontrolu:
1) Zapnout regulátor do režimu 24hod denní teploty (přeškrtnuté hodiny).
2) Nastavit "Denní teplotu" takovou, aby v "Diagnostika spotřebiče" (strana 52 návodu) v parametru č. 8743 "Žádaná teplota náběhu 1" byla teplota 40–60°C. Mělo by se zapnout čerpadlo a  začít otevírat regulační ventil. Na obrazovce je též vidět skutečná teplota "Teplota náběhu 1" a tyto teploty by se měli do půl hodiny vyrovnat (parametr č. 8773).
3) To samé realizovat pro druhý topný okruh.
   Pokud tomu tak bude, je vše v pořádku, pokud ne, budou potřeba plány a popis co dělal ventil a čerpadlo. Též typ druhé bílé krabičky, nejspíše něco jako AVS75.390.

   Díky, ještě se zeptám možná hloupě, pokud bude venkovní teplota +14°C a v místnosti bude 20°C měla by se regulace vypnout. Samozřejmě že ona si asi počítá více jiných vstupů a až je vyhodnotí tak by mělo dojít k vypnutí. Myslím tedy vypnutí oběhových čerpadel a uzavření čtyřcestných ventilů.

   Dobrý den, regulace by se vypnout neměla. Vysvětlím. Každá budova má tepelné ztráty, které se zvětšují s klesající venkovní teplotou. Regulace podle venkovní teploty (ekvitermní regulace) se snaží tuto křivku kopírovat a dodat jen tolik teplo kolik je potřeba. Protože máme konstantní průtok radiátory, tak jediné co můžeme regulovat, je teplota topné vody. Takže když se podíváte v návodu na topné křivky (str. 62 v návodu) a najdete si tu, co máte nastavenu (např. 2.0) tak například uvidíte, že při -15°C venku půjde do topení 81°C, při 0°C venku 60°C a při 15°C venku 35°C. Tyto křivky jsou spočítány na žádanou teplotu v prostoru 20°C.  Z toho vyplívá, že pokud chceme udržet tuto teplotu, tak musíme dodávat teplo do budovy pořád a tudíž musí pořád běžet čerpadlo a ventil se zareguluje na teplotě topné vody podle ekvitermní křivky. Na jaké najdete v "Diagnostika spotřebiče" (strana 52 návodu) v parametru č. 8743 "Žádaná teplota náběhu 1". Úpravou denní/noční teploty posouváte tuto křivku paralelně nahoru nebo dolu a tím zvyšujete/snižujete teplotu topné vody v celém rozsahu a tím by se měla i zvyšovat/snižovat prostorová teplota. K vypnutí dojde, jen pokud venkovní teplota stoupne nad 17°C (denní teplotní mez – návod str. 63) nebo při skoku z denní na noční teplotu (rychlý útlum).

   Asi se stále budu ptát, což mě docela mrzí, že otravuju. Před SIEMENSEM, byl dům na Komexthermu tady šel nastavit noční útlum. Tady u této regulace jak mě bylo řečeno, to nejde, pouze vypnout od-do. Ale když teplota v bytě poklesne, jak jsem nastavil komfortní pod 20°C, regulace si přibereme s kotelny a přitopí. Nebo si to zase špatně vysvětluju?

   Dobrý den, v podstatě tento regulátor funguje stejně jako Komexterm jen s drobnou změnou. Jak se má topení zachovat se nastavuje v parametru č. 780 a č. 1080. Protože jsme nastavili, že se topení nemá vypínat, ale snížit teplotu na útlumovou teplotu, tak dojde jen ke krátkodobému vypnutí topného okruhu.
   Příklad: Žádaná denní teplota 20°C, noční (útlumová teplota) 16°C, časová konstanta budovy 15h. Při změně žádané teploty z denní na noční tj. z 20°C na 16°C, dojde k vypnutí topení na dobu určenou tabulkou na straně 66 v návodu, aby teplota klesla na požadovaných 16°C (je zbytečné topit) a poté přitopí sníženou teplotou topné vody určenou venkovní teplotou (ekvitermní křivkou). Například při -10°C venku, konstantě budovy 15h se topení na 3,1h vypne a poté bude dotápět sníženou teplotou.

   Toto vlákno pokračuje v následujícím článku http://valter.byl.cz/regulace-predavaci-stanice-bytovce2.

Odesílatel: man@tiscali.cz

Soubory: