fb_NOA70_jarda1 (funkční blok) verze 1.3 (3/2010)

Popis
Obsluha ovladače NOA70 v módu jarda 1.3 – popis změn oproti verzi č.3 f. AMiT.
Musel jsem přesunout proměnné, proto nešlo přidělat variantu č.4 do firmware AMiT.
- doplněna signalizace poruchy z řídicího systému na ovladači.
- tlačítko režimů má čtyři stavy tj. časový program; komfortní teplota; útlumová teplota; krb - stav bez vlivu prostoru.
- tlačítko ZAP/VYP zůstává, jen schovává ostatní režimy při režimu VYP.
Serial NOA70
SerialRegistr TypBityPopis
A_Temp_Aktual registr 0 Float   Měřená hodnota.
B_Temp_Set registr 1 Float   Žádaná hodnota.
C_Korekce registr 2 Long   Korekce prostorové teploty z NOA.
D1_Rezim registr 3 Long Bity R3.0, R3.1,R3.2 Tlačítko režimů (bit R3.2 nakonec nepoužit).
D2_Vypinac registr 3 Long Bit R3.3 Tlačítko ZAP/VYP topení.
D3_Rezerva registr 3 Long Bity R3.4, R3.5,R3.6 Rezerva pro ventilátor.
D4_Porucha registr 3 Long Bit R3.7 Signalizace poruchy z řídicího systému.

Parametry

Adresa

IN

Konstanta

ARION adresa ovladače NOA70.

ARIONStav

OUT

MI [n,1]

Stav uzlu sítě ARION s adresou Adresa.
Stav se zapisuje do prvku ARIONStav[Adresa, 0]. Počet řádků matice n > Adresa.

HodnotaVýznam

0

Uzel dosud nebyl inicializován.

1

Spojení s uzlem je v pořádku.

2

Spojení s uzlem je ztraceno.

Index

IN

Konstanta

Index místnosti.

Merena

OUT

MF [m,1]

Měřená teplota v místnosti.
Načtená hodnota teploty se zapisuje do prvku Merena[Index, 0]. Počet řádků matice m > Index.
Rozsah měření -127..127°C.

Korekce

OUT

MF [m,1]

Korekce žádané teploty místnosti.
Načtená hodnota korekce se zapisuje do prvku Korekce[Index, 0]. Počet řádků matice m > Index.
Rozsah korekce -100..100%.

Rezim

INOUT

MI m,1]

Požadovaný režim místnosti.
Vyhodnocuje se prvek Rezim[Index, 0]. Počet řádků matice m > Index.
HodnotaVýznamMožné použití v programu

0

Časový_plán výsledek z časového plánu + korekce z NOA70.

1

Útlumpevně nastavená žádaná prostorová teplota do změny v časovém plánu nebo trvale
(přepínač DO ZMĚNY / TRVALE).

2

Komfort pevně nastavená žádaná prostorová teplota do změny v časovém plánu nebo trvale
(přepínač DO ZMĚNY / TRVALE).

3

KRB režim s cizím zdrojem tepla; prostorová teplota je ignorována, vlivnost prostoru je nulová, topí se čistě podle venkovní teploty k zajištění vytápění i v místnostech bez cizího zdroje tepla. Při tomto režimu se zobrazení žádané hodnoty proškrtne.

Výsledný režim místnosti je vytvořen podle hodnot parametru Rezim[Index, 0] a hodnoty přečtené z ovladače NOA70.

  • Při změně režimu z ovladače se změněná hodnota zapíše do parametru Rezim[Index, 0].
  • Nedošlo-li ke změně režimu z ovladače a hodnota z ovladače se liší od hodnoty Rezim[Index, 0] (programový zásah mimo NOA70), zapíše se hodnota Rezim[Index, 0] do ovladače.

@Tlacitko

INOUT

Bit

Stav přepínacího tlačítka ZAP/VYP topení.
Výsledný stav tlačítka je vytvořen podle hodnot parametru @Tlacitko a hodnoty přečtené z ovladače NOA70. Při režimu VYP se schová tlačítko přepínání režimů a zobrazení žádané hodnoty se proškrtne.

  • Při změně stavu tlačítka z ovladače se změněná hodnota zapíše do parametru @Tlacitko.
  • Nedošlo-li ke změně stavu tlačítka z ovladače a hodnota z ovladače se liší od hodnoty @Tlacitko programový zásah mimo NOA70), zapíše se hodnota @Tlacitko ovladače.

Zadana

IN

MF [m,1]

Žádaná teplota v místnosti.
Hodnota z prvku Zadana[Index, 0] se zapisuje do ovladače a zobrazuje se na jeho displeji. Počet řádků matice m > Index.
Rozsah žádané teploty 0..90°C.

@Alarm

IN

Bit

Aktivací toho bitu (@Alarm == true) se na NOA70 zobrazí nápis "!PORUCHA!", jak v základním režimu, tak v režimu ScreenSaver, pro signalizaci obsluze nestandardního režimu systému topení.

@KorekceNul

IN

Bit

Požadavek na nulování korekce.
Pokud @KorekceNul == true, zapíše funkční blok do ovladače korekci 0. Poté nastaví @KorekceNul na false.