Tepelné čerpadlo vzduch voda

   Dobrý den, mám na Vás prosbu o radu, jak správně zapojit tepelné čerpadlo? Vlastním rodinný patrový dům, který byl nejprve vytápěn kotlem na tuhá paliva. Pak pro pohodu byli nainstalováni 2 kusy plynové turbo kotle PROTHERM (každý 9–23 kW) pro přízemí a patro, (celkem 26 kusů litinových radiátorů vytápí 200 m2) oddělené topné systémy. Pak jsme si nechali namontovat na střechu solární panely společně s akumulátorem (350 l) umístěným v kotelně. Solární systém přitopí do topení a předehřívá užitkovou vodu. Tento solární systém byl napojen pouze na topný okruh přízemí. Plynové turbo kotle mají svoji životnost pomalu odslouženou. Topné okruhy přízemí a patro jsou sloučeny a připojeny přes kohouty na akumulátor. Každý z kotlů (má vlastní dopravní čerpadlo jak plyn, tak tuhá paliva) je schopen v případě potřeby samostatně topit do celého topného systému bez potřeby průtoku topné vody přes akumulátor. Za slunečného počasí solární systém nahřeje akumulátor a pomocí čerpadla Č(1so) ještě pomáhá přitápěním. Vše jsem sloučil proto, že chceme namontovat tepelné čerpadlo AIRX170 + AIRBOX E. Je možné T.Č. namontovat také paralelně k akumulátoru jako jsou všechny kotle? Celý topný systém (přízemí + patro bez akumulátoru), 26 radiátorů + rozvodné trubky má obsah asi 250 l topné vody, to snad je dostačující množství pro dobrou funkci T.Č.?
   Při připojení T.Č. do akumulátoru (350 l) mám obavy, že topná voda neproteče přes čerpadlo Č (1so), které je ovládané jen solárním systémem, a tak topit T.Č. nebude a je asi možnost ochlazování topné vody přes solární systém – nežádoucí tepelné ztráty.
   V příloze celkové nákresy topné soustavy, čárkovaně návrhy připojení T.Č., nevím, zda je takové připojení možné? Jedna varianta tepelné čerpadlo mimo akumulátor. Druhá varianta tepelné čerpadlo do akumulátoru.
   Prosím o radu, kterou variantu doporučujete a jak správně připojit tepelné čerpadlo pro jeho ideální činnost? Předem děkuji za Vaši radu a přeji krásný den.

   Dobrý den, přílohy ani odkazy mi nedorazily, ani nemohly ;-) Kvůli zneužití, jsem musel tyto funkce zakázat. Lze je posílat až při druhém kontaktu, kde máte už můj e-mail z automatického mailu.
   Na schémata se můžu podívat, ale podle popisu se už jedná o větší systém, kde je každá drobnost znát hodně na spotřebě. Doporučuji kontaktovat projektanta topení, aby navrhl optimální zapojení s ohledem na stávající stav. Obecně můžete k zapojení tepelného čerpadla na topný systém přistupovat jako ke kterémukoli jinému zdroji tepla např. plynovému kotli.
Čísla tepelného čerpadla jsou pro laika přitažlivá, ale měl byste vzít v potaz (nechci vás zrazovat:
 1) Topný faktor je udáván při teplotě topné vody 35°C. Vaše instalace pojede na teploty vyšší, takže počítejte s ročním COP cca. 3. Podle spotřeby plynu bych vám byl schopen říci přibližně spotřebu elektrické energie, ale nebude to málo.
 2) Protože vaše radiátory budou navrženy na teplotu topné vody 70°C a více, tak nemusí velikostně stačit, když se budeme bavit o tom, že topnou vodu budete tepelným čerpadlem ohřívat do 45°C (50°C). Jestliže bude potřeba větší teploty topné vody, tak se aktivuje integrovaný elektrokotel v TČ a topný faktor (COP) jde ještě razantněji dolu. Zde bych to též viděl na zhodnocení projektantem topení (ne montážní firmou).
 3) Čím je nižší teplota topné i vratné vody, tím je to pro tepelné čerpadlo lepší a zvyšuje se jeho účinnost a tím i COP, takže mi do toho moc nesedí ten solární systém a kotel na tuhá paliva. Zde by též měl nastoupit projektant, který navrhne zapojení, kde se budou zdroje co nejméně ovlivňovat. Investice do projektu se vám zde určitě vrátí, minimálně v bezproblémovém chodu (v dnešní době to není samozřejmost).

Dobrý den pane Jaroslave, předem děkuji za Vaší odpověď. Prosím pokuste se jako odborník posoudit mé úvahy a nákresy naší topné soustavy, které jste e-mailem neobdržel.
Moc mi zajímá, zda je možné T.Č. napojit jen na topný systém mimo akumulátor?
Je pro jeho činnost dostatek topné vody v systému (asi 250 l) bez akumulátoru?
Domnívám se, pokud je to dostačující, pak doufám, že není žádný problém stejného připojení jako ostatní kotle. Vlastně se vyhneme solárnímu systému, který bude jenom přitápět. Když bude svítit slunce a nahřeje akumulátor na požadovanou teplotu. Sepne solárního čerpadlo Č(1so), které nezávisle na ostatních zdrojích tepla pouze přitopí do topného systému. Asi bude třeba za AIRBOX namontovat čerpadlo (jako mají ostatní zdroje tepla, pro vlastní činnost) a jednosměrný ventil současně s uzávěry (kohouty), jak jsem nakreslil.
Naznačil jste: (podle spotřeby plynu bych vám byl schopen říci přibližně spotřebu elektrické energie, ale nebude to málo). Naše roční spotřeba plynu je 3500 m3. Kolik bude přibližně spotřeba elektrické energie? Nebudu Vás déle unavovat, prosím posuďte mé úvahy, zda je něco na nich reálného a dejte nějaké rozřešení. Přeji krásný den.

   Dobrý den, tepelné čerpadlo můžete napojit mimo akumulační nádrž a asi by to bylo i vhodnější kvůli solárnímu systému. Nicméně je to tepelné čerpadlo vzduch/voda, které občas přejde do režimu odmrazování výparníku a poté si potřebuje „ukrást“ teplo z topného systému. Zde je na místě mít nachystánu zásobu tepla, proto je vhodné mít před vstupem do topného systému osazenu malou např. 100l akumulační nádrž (velikost by měl udat výrobce TČ), kde bude teplo k dispozici. Někteří výrobci tuto akumulační nádrž přímo vyžadují.
Co se týká zapojení, tak si myslím, že čerpadlo je obsaženo už v AirBoxu E.
Pokud nebudu rozpočítávat prvotní investici do provozních nákladů a budu předpokládat „normálně“ vytvořený topný systém podle projektu, tak reálné roční náklady jsou:
   3500 m3 * 10,55 = 36925kW
   36925kW / 3 (průměrným ročním COP) = 12308kW el. energie pro chod TČ
   12308Kw * 3,35 (cena el. energie v 20hod tarifu se všemi poplatky + servis) = 41232Kč
JEN provoz tepelného čerpadla vás bude stát 35000 až 45000Kč. Znovu upozorňuji na kvalitní provedení topného systému. Při nevhodném zapojení může být spotřeba i 2/3 větší.

   Dobrý den pane Jaroslave, děkuji za Vaši odpověď. Jste zaručeně odborník a rozumíte topným systémům včetně zapojení tepelných čerpadel. Vaše odpověď, která zněla:
Tepelné čerpadlo při odmrazování výparníku potřebuje teplo z topného systému, na místě je mít nachystanou zásobu tepla. Můj názor, nevím, zda je správný.
 1. Odmrazení výparníku asi zřejmě nastává hned při nahřívání topné vody do systému. Je možné, aby tato topná voda byla hned použita na vlastní odmrazení? V topném systému bez akumulátoru je dostatek topné vody (asi 250 litrů = 26 litin. radiátorů + vedení trubky).
 2. Jak probíhá vlastní odmrazení? Voda v top. systému teče stejným směrem jako při nahřívání, nebo je obrácený směr top. vody při odmrazení?
 3. V mém nákresu je u oběhového čerpadla za AIRBOXem jednosměrný ventil (2), ten by musel být zrušen, je to tak?
Omlouvám se za mé dotěrné otázky a asi neodborné názory. Pokud budete ochoten ještě odpovědět na tento e-mail budu velmi rád. Děkuji za pochopení a přeji krásný den.

   Dobrý den, vody je dostatek, ale ne o dostatečné teplotě! Situace: týden vypnuté topení (pro ilustraci extrém) a tudíž teplota topné vody 10°C; zapnete tepelné čerpadlo, a protože jsou špatné klimatické podmínky např. (5°C a velká venkovní vlhkost), tak začne venkovní výměník skoro ihned namrzat; teplota topné vody se ale zvýšila jen o 5°C na 15°C; tepelné čerpadlo zjistí, že má na straně vzduchu neprůchodný (namrznutý) výměník, přepne v primárním okruhu do režimu odmrazování a následně začne „krást“ hodně tepla z okruhu topení; protože tam není, dojde k vychlazení topné vody až na zámrznou teplotu a následně dojde k prasknutí sekundárního výměníku tepla chladivo/voda. Tato situace nastává zřídkakdy (v různých rozsazích, nejvíce jaro + podzim a párkrát do roka), ale pokud není systém na to připraven, tak jsou důsledky skoro vždy fatální. Takže je potřeba mít dostatečnou zásobu topné vody (50, 100 litrů – určí výrobce), o teplotě, kde nehrozí poklesnutí na bod mrazu (typicky 25-30°C – zase určí výrobce). Někdy to topenáři řeší tak, že si to tepelné čerpadlo „ukradne“ z bojleru, který není velký a většinou se natápí jako první, ale výrobci to neradi vidí a při reklamaci s nimi už není vůbec žádná řeč.
 Ad2) Topná voda teče stejným směrem, jen se změní režim provozu primárního chladícího okruhu (okruh s chladivem).
 Ad3) Na topném okruhu se nic nemění. Zpětný ventil může zůstat.

  Dobrý den pane Jaroslave, nejdříve Vám děkuji za odpovědi na mé dotazy. Píšete, že je dobré mít zásobu teplé vody. Tak jsem hledal a zjistil, že tepelné čerpadlo sestava IVT AIR X170 + AIRBOX E, kterou si necháme namontovat, obsahuje elektrokotel 3-6-9 kW. Tento elektrokotel nastupuje svoji činnost, když tepelné čerpadlo není schopné topnou vodu nahřát na požadovanou teplotu a po docílení teploty se odpojí.
Mám dotaz - je možné aby tento elektrokotel vyřešil vzniklý problém s nedostatkem teplé vody při vlastním odmrazení TČ? Pokud by byl AIRBOXem E tento nedostatek topné vody (pro vzniklé situace) odstraněn, tak je možné se bez jakýkoliv obav napojit mimo akumulátor. Bylo by vše vyřešeno k mé spokojenosti.

   Dobrý den, teoreticky to jde, ale to je spíše otázka na výrobce, jestli je tam tato funkce, jestli se chce spoléhat na to, že elektrokotel funguje, není shozený u elektrokotle jistič atd. Chce si to vyžádat podklady k montáži, podmínky připojení, případně to nechat na projektantovi topení.

   Dobrý den pane Jaroslave, děkuji za Vaši odpověď. Jak jste mi doporučil, nechal jsem si nakreslit schéma našeho připojení TČ. Jedna reklamace a odstoupení od smlouvy za nevyhovující TČ mi stačila, nemám zájem to opakovat. V příloze posílám nový nákres našeho zapojení, prosím Vás jako odborníka o kontrolu, zda je toto zapojení reálné?
Trochu o vyjasnění nákresu:
PC: čerpadlo topení do topného systému jen od tepelného čerpadla.
PC1: čerpadlo soláru, jen jako přitopení do systému topení ovládané jen solárním systémem.
AIRBOX E: má zabudovaný elektro kotlík až 9 kW, slouží při mrazech nad -20 C a zřejmě i na odmrazení TČ.
Ventil 1: je možné otevřít v případě, že v akumulátoru nebude dostatečně teplá voda (od solár. panelu) na předehřev užitkové vody, jinak je uzavřen. Případně je možné použít i na odmrazení TČ.
Tepelné čerpadlo je připojeno paralelně na topný systém jako všechny ostatní zdroje tepla. Je možné samostatně použít kterýkoliv ze zdrojů tepla bez závislosti na ostatních.
Omlouvám se za mé další dotěrné otázky. Pokud budete ochoten ještě odpovědět na tento e-mail budu velmi rád. Děkuji za pochopení a přeji krásný den.

Dobrý den, ano, zapojení je reálné. Doporučuji ještě zvážit:
 1) Porovnání zapojení s připojovacími podmínkami výrobce konkrétního tepelného čerpadla, případně si nechat zapojení odsouhlasit.
Slovo „zřejmě“ už způsobilo hodně nechtěných situací.
Slovo „nad“ u spojení -20°C je špatně. Též hodnota -20°C se mi zdá hodně nízká (papír snese všechno ;-).
 2) Blokování tepelného čerpadla od provozu čerpadla z akumulační nádrže (soláry), aby se čerpadla nepřetlačovaly a nedocházelo ke zvyšovaní teploty vratné vody a tím k neefektivnímu provozu TČ.

Odesílatel: s.k@tiscali.cz