Výpočet tepla předaného potrubím - teplo ve sklepě

   Dobrý den, ráda bych se na Vás obrátila s prosbou. Soused vlastní sklep, kde sundal izolace z trubek kde proudí teplá voda 55 stupňů a v druhé 45 stupňů. Teplota vody v trubkách je stále stejná. Průměr trubek 5 cm a délky 3,8 m. Sklep je velký v 2,6 m, š. 3,8 m. d 4,4 m. Celých pět let si tam tímto způsobem vytápěl je možno spočítat na jakou teplotu mohl prostor vytopit (zhruba) Nebo nějak vypočítat spotřebu, energii, výkon ohřevu nebo něco podobného. Upřímně nejsem v tomto oboru moc zdatná. Velice Vám děkuji.

   Dobrý den, nemám dostatek údajů, tak berte výpočet jako orientační. Dosadím si předpokládané hodnoty. Pro přesný výpočet oslovte projektanta topení, který provede místní šetření.
Pro výpočet jsem si dosadil, že teplota ve sklepě se pohybuje mezi 10-20°C a relativní vlhkost vzduchu je 85%. Přibližná hodnota tepelných ztrát obou potrubí se rovná 400W. Protože i zaizolovaným potrubím (izolace by měla mít tloušťku minimálně 3cm) dochází k tepelným ztrátám cca 70W, tak tuto hodnotu odečteme a vyjde nám, že soused si pomáhal 330W. Výpočet si může zkontrolovat na http://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/44-tepelna-ztrata-potrubi-s-izolaci-kruhoveho-prurezu a v příloze posílám mé nastavení.
Protože vás nejspíše zajímá spotřebované teplo (energie), které jste museli zaplatit navíc všichni nájemníci (nedošlo by k jeho spotřebě, kdyby bylo potrubí zaizolované), tak uděláme tento výpočet: 330W * 24hod = cca 8kWh za den.
Topná sezóna (pro případ, že by byly trubky na topení) je cca. 240dní (pro určení vyplňte svou lokalitu na http://stavba.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/128-on-line-kalkulacka-uspor-a-dotaci-zelena-usporam) to činí 1920 kWh za rok. Za pět let 1920 * 5 = 9600 kWh.
Nyní si převedeme jednotky na GJ, které jsou běžně používané v teplárenství (http://www.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/49-prevodnik-jednotek) 9600 kWh = 34,56 GJ.
Když vezmeme průměrnou cenu 550Kč/GJ (zjistěte si přesnou cenu u dodavatele tepla), tak 34,56 * 550 = 19 008Kč.
Z toho vyplívá, že sundáním izolace, při mnou použitých podmínkách, se k vytápění sklepa spotřebovalo navíc teplo o celkové hodnotě cca. 19 000Kč, které by při použití izolace nebylo dodáno.

Odesílatel: zuzka@tiscali.cz