Zabezpečení software

Nejzranitelnějším místem stanic AMiT jsou proměnné. Pokud uděláme software pro důležitou stanici a hrozí nebezpečí poškození vlivem nedbalostí a přílišným zájmem obsluhy či jiné osoby, je důležité po ukončení ladění aplikace převést proměnné (které ohrožují při špatném zásahu chod programu) na konstanty.
Vysvětlení: Kdokoli si může z webu AMiTu stáhnou PseView, natáhnout si proměnné a udělat (i když si myslí, že ví, co dělá) pořádný zmatek ve stanici. Bylo mi řečeno, že mám převést jména proměnných na taková, kterým nikdo nerozumí, ale to problém neřeší a v některých případech to ještě zhorší, než když je trochu patrné z názvu proměnné o co asi jde.Nový SW pod Windows to bude řešit!