Napájení systému AMiT

► Je možno pro napájení proudových čidel připojených do systému ADiS použít stejný zdroj jako pro napájení systému?

U řídicího systému ADiS jsou moduly analogových vstupů (AI) v provedení s galvanickým oddělením i bez něj. U modulů bez galvanického oddělení můžete použít stejný zdroj pro napájení systému i AI (pokud nepřekročíte povolený proud zdroje). U modulů s galvanickým oddělením jde o to, zda chcete zachovat toto galvanické oddělení. V případě že ano, pak musí být AI napájeny ze samostatného zdroje. (Pomůcka od AMiTu)