Regulátor Honeywell CR04

   Dobrý den, provozuji regulátor Honeywell CR04 a mám následující problém. Použil jsem možnost úpravy továrně nastaveného topného režimu, upravil jsem jednak hodnoty úrovně tepla ve dne a v noci a jednak časy těchto režimů. Denní čas ( 7:30 - 21:00 ) jde bez problémů, v 21:00 kotel vypne a měla by platit nastavená noční teplota 19°C. Teplota v místnosti ale poklesla (po cca 5 hodinách) až na 18,5°C a topení nezapnulo. Na přístroji je zobrazen graficky čas aktivace příslušného režimu, ten se při přechodu na noční provoz nezmění. Domnívám se, že na displeji regulátoru by měl znázorněn aktuální režim. Zkusil jsem tedy vrátit tovární nastavení, systém se ale chová stejně a noční topení nezapne. Domnívám se, že je chyba v přístroji, je to ale jen domněnka laika. Můžete mi sdělit svůj názor?

   Dobrý den, tento regulátor nemám rád, protože do něj chtěli narvat co nejvíce funkcí tj. plně využít jeho potenciál, ale je to na úkor uživatelské přívětivosti a jeho nastavení je spíše pro odborníka než pro jednoduchou obsluhu uživatelem. Návod je též takový nemastný neslaný, a pokud nestojím přímo u toho, tak se s toho nedá odvodit, jak co se na LCD zobrazuje. Z těchto důvodů jsem ho já osobně nikdy zákazníkovi nemontoval ani nenabídl, takže můžu vycházet jen z návodu a jak se chovají podobná zařízení. K dotazu:
   0,5°C pod žádanou teplotu ještě není žádný podstatný rozdíl. Aby kotel často necykloval je u prostorových regulátorů nastavená hystereze od ± 0,5°C až po ± 2°C. Proto sledujte, kdy topení zapne. Též to není termostat tj. VYPNUTO/ZAPNUTO, ale při regulaci čistě podle prostorové teploty je regulováno PID algoritmem, takže záleží na velikosti odchylky od žádané teploty a jejího průběhu v čase tz. čím větší a rychlejší rozdíl tím větší zásah. Při ekvitermní regulaci s vlivem prostoru je situace ještě složitější. Zde je limitující ekvitermní křivka i nastavení prostorové teploty. Též může nastat situace, pokud je zvolená nízká křivka, že topení je vypnuto, protože je spočítaná malá teplota topné vody.
   V 98% případů není chyba v regulátoru, ale ve špatném nastavení! Já osobně bych to typoval na špatné nastavení časového programu. Zde se mohou střídat tři teploty (zároveň jsem si všiml, že ve standardu se i někde překrývají, ale co to udělá nevím), takže pro vyzkoušení bych postupoval takto. Uživatelsky si nadefinovat pro všechny dny střídání jen dvou teplot. Tyto teploty udělat extrémní tj. např. 30°C a 15°C. Poté si dát časy blízko času zkoušky a střídat teploty po pěti minutách. Udělat si zápis počátečních hodnot, sledovat co regulátor dělá a doladit parametry, tak aby dělal to, co požadujete. Nakonec jen změnit teploty na požadované a časy roztáhnout tak aby vyhovovaly.
   Podle mého by měly být na LCD zobrazen symbol hodin, jako časový program a na grafickém sloupečku by podle nastavené teploty (T1,T2,T3) měli blikat různě čárky. Pozor na to, že různé dny můžou být různě nastaveny, tj. zkontrolujte, že pokud je středa, tak regulátor má nastaven správný čas i den (je středa) a v časovém programu jste upravoval opravdu středu.
   Je to „chytrý“ regulátor to znamená, že se chce chovat ekonomicky, takže nečekejte bezduché zapnutí/vypnutí kotle. Proto jsme pro zkoušku zvolili extrémní teploty, abychom se co nejvíce přiblížili klasickému zap/vyp, ale v běžném provozu se tak regulátor nechová.
   Zde nezbývá nic jiného než experimentovat a otestovat si chování regulátoru.

   Dobrý den, díky za rozsáhlou odpověď. Já se ale nemohu zbavit dojmu, že zmíněná jednotka není v pořádku. V příloze vám posílám snímek, jak jednotka vypadá v reálu, mám dojem, že proužek bargrafu by se měl posunovat v závislosti na tom, v jakém programu a čase aktuálně je. U této jednotky se ale nikdy nemění a trvale je na vyfotografované pozici. (program 5, Pokoj T2 07:00 – 24:00 V tomto časovém úseku se chová bezvadně.) A to mně připadne nelogické. Jestliže by tedy byla chyba i v tomto tak je asi zbytečné provádět další kroky.
   Jen ještě pro zajímavost, postřehy z dnešní probdělé noci: 01. 11. 2012; 04:00 hod. Nastavená teplota je 19,5 stupně, aktuální teplota v místnosti je 19 stupňů. Venkovní teplota je +6 stupňů. Ekv nastaveno na 1,1. Kotel netopí. 06.00 hod. Nastavená teplota je 19.5 stupně, aktuální teplota v místnosti je 18,5 stupně. Kotel netopí.

   Dobrý den, kdybyste si časy stáhl blíže k sobě, nemusel jste bdít v noci. ;-)
   V návodu je popsána jenom změna časového programu, ale podle fotky co jste mi napsal, kde je bargraf probarven (nejspíše spodní lajna) jen v rozsahu 7–24 hod. a od 24–7 hod. není probarven tak mi připadá, že v neprobarveném rozsahu se netopí, tj. nehlídá se žádná teplota. Podle návodu na straně 7, byste měl mít, pokud chcete topit celodenně, nějakou teplotu nadefinovanou celých 24hod. Takže například 0–7hod T1; Od 7–24hod T2. Poté by měl být probarven bargraf v různě v celém rozsahu a topit by to mělo podle zvolených teplot. Zkuste zvolit standardní časový program ÚT č.5.

   Tento program jsem, resp. jeho modifikaci používám od počátku svého laborování s tímto strojkem, byl nejblíže mým požadavkům. Výsledek vidíte na přiloženém snímku. V tomto programu je v originálu použita nastavitelná teplota T1 a T2. T2 se zobrazila, T1 nikoliv, viz foto H-well. Zkusil jsem tedy v rámci zdravého spaní použít teplotu T3 namísto originální T1.Výsledek vidíte na přiloženém snímku H-well 2. Jsou zde jen oproti originálnímu nastavení č. 5 změněny časy a teplota T3 je snížena na mnou požadovaných 19 stupňů.
   Nemůže být problém se zobrazováním T1?

   Dobrý večer, těžko říci co je normální, protože v návodu to popsané není a kombinací může být několik, i když pokud to je tak, že se T1 nezobrazuje, je to dost nešťastné řešení. Ono už použití tří teplot a dvou bargrafů je zavádějící. Uvidíte, jestli kotel se bude chovat podle vašich očekávání.

Odesílatel: kost@volny.cz