Řešení regulace + schéma zapojení

Technologické schéma Dobrý den, dnes jsme spolu telefonovali, pan Ledvinka ze ZEFINu je na dovolené, můžete prosím mrknout na to schéma, abych zbytečně neudělal nějakou botu a něco nezanedbal (jak do toho koukám stále dokola, mohl bych něco nevidět) zasílám podklady - ideové schéma pro RVS a totéž upravené do našich místních podmínek (případně mohu poslat i nějaké foto z rozpracované instalace).
Topení instalace a zprovoznění v tomto roce - pouze přízemí (podkroví pouze všechny potřebné vývody - jak topenářské tak regulace).
Přízemí: v celém RD pouze podlahovka a jeden topný žebřík v koupelně připojený jako samostatný vývod z rozdělovače podlahového vytápění.
Technologie:
K1 - elektrokotel Protherm RAY12kW.
K2 - interiérový kotel Verner IK13/10.1 (snížený výkon 9kW z toho 7kW do vody, 2kW povrchem).
AZ1 - akumulační zásobník Reflex 500l.
OUV1 - Dražice OKCE 250NTRR/2,2kW (2x výměník, vestavěné těleso 2,2kW v přírubě) původní návrh projektanta jeden výměník pro el. kotel, druhý pro krbovky (dle mého blbost). Výměníky propojeny do série.
EN1 - expanze Reflex NG100/6 (pro systém a akumulaci).
EN2 - expanze Reflex NG 8/6 (pro krbovky, kdyby se při chladnutí úplně zavřel mix).
Trojcesťák s pohonem 230V - Honeywell VCZMM6000/U.
Dimenze potrubí, MK, UK a KK je DN 25 (RAY příruby DN20).
U krbovek místo termostatického trojcesťáku použit mix s pohonem (ochrana proti nízkoteplotní korozi) RVS 43.345 - funkce řízení kotle na dřevo (shodné jako MK, ale obrácený mix u podlah se míchá vratná do topné, u kotle topná do vratné).
Spotřeby - rozdělovač s MK a UK:
MK1 čerpadlová skupina směšovaný okruh (podlahovka přízemí), MK2 směšovaný (podlahovka podkroví), MK3 směšovaný (radiátory podkroví), UK nab. OUV1.
Propojení zdrojů a spotřeb (technologie na protilehlých stěnách přes strop).
Rozvaděč pro regulaci - nástěnná ocep skříň Schneider umístěná nad EN2.
Podlahovka 11 okruhů (viz připojená tabulka).

Směšovaný topný okruh   Dobrý den, abych pravdu řekl, tak se mi zaslané řešení vůbec nelíbí. Chvilku jsem se tím probíral a jak jsem přicházel na další a další nedořešené problémy, tak jsem to vzdal. Jestli to RVS zvládne tak to bude paskvil. Od doporučených schémat to má hodně daleko, i když to tak nevypadá. Vypíchnu jen nejdůležitější body:
1) Princip směšovacího okruhu. V ideové schéma.pdf máte u topného okruhu naznačen směr proudění, který nemůže nikdy nastat, viz obrázek vpravo. Společná cesta je vždy tam, kde je čerpadlo, aby bylo zajištěno chlazení čerpadla průtokem, a druhé se uzavírají. Ve vašem schématu je horní cesta s čerpadlem společná (vždy otevřená) a ze spodní či levé se směšuje do topení. Nikdy nebudou současně naplno otevřené. Též tam nemáte žádné čerpadlo, které by vaši úvahu při dobré vůli umožňovalo.
2) Elektrokotel by měl mít své čerpadlo s doběhem, aby nedocházelo k přehřívání kotle.Typové schéma akumulační nádrže
3) Zapojení akumulační nádrže, viz obrázek vpravo. Soustřeďte se na připojení na spodku AN. Ve vašem zapojení není možné natápět AN kotlem na tuhá paliva! Co odteče, musí přitéct a zde není zajištěn návrat kotlové vody.
   Zapojení by mělo splňovat: Primární účel akumulační nádrže je pohlcovat přebytky tepla z neregulovaného zdroje tepla, zde kotle na tuhá paliva a při odstávce je uvolnit do topného systému. Elektrokotel má dohřívat topnou vodu, pokud není k dispozici teplo z neregulovaného zdroje tepla nebo z AN. Směšovací okruh má míchat topnou vodu na co nejmenší teplotu potřebnou k ohřátí vytápěného prostoru.
Toto zapojení bych doma určitě nechtěl. Doporučuji si nechat vypracovat pořádný projekt.

   Dobrý večer, nedalo mi to a nakreslil jsem možné scénáře do schémat, jak to chápu já:
obr. č. 1 - topím elektrokotlem RAY 12kW(má svoje čerpadlo na vratce) - stav 100% výtlaku odebírají podlahy
obr. č. 2 - topím elektrokotlem - stav podlaha přestává odebírat 100%, mix začne přimíchávat zpátečku, zvedne se tlak v systému před MK a přebytkem se začne nabíjet akumulace, ale pouze vrch použitý právě pro vyrovnání tlaků v tomto stavu, pokud nebude požadavek na teplo, nepoběží čerpadla podlah, EK se vypíná
obr. č. 3 - topím krbovkama - stav 100% berou podlahy
obr. č. 4 - topím krbovkama - stav podlahy neodeberou 100% výtlaku, začínám nabíjet současně akumulaci do čidla B4 (do cca.60st.C)
obr. č. 5 - topím krbovkama - stav podlahy neodeberou 100% výtlaku, je natopeno čidlo B4, nebo podlahy neberou vůbec, topím do celého zásobníku do teploty čidla B41
obr. č. 6 - topím z AKU.
Prosím mrkněte na to ještě.

obr. č. 1 - OK
obr. č. 2 – Akumulační nádrž se začne natápět jakmile bude větší odpor u topných okruhů. Kdy to bude, záleží na hodně tlakových ztrátách potrubí atd. a osazovat STAD asi není vhodné řešení. Nemám rád nedefinované stavy. Další věc je, že natápět elektrokotlem AN je neekonomické. Elektrokotel se má používat je pro výrobu tepla, které aktuálně potřebuji.
obr. č. 3 - OK
obr. č. 4 - OK
obr. č. 5 - OK
 obr. č. 6 - OK
   Tak jsem to podrobněji prošel a i s pomocí vašich nákresů jsem pochopil autorovu myšlenku. Je jasné, že toto schéma bylo upravováno pomocí provozních zkušeností a je to takové „české kutilství“. Řešení důsledků úplně na mě řve (je jasné, že s předprogramovaným regulátorem si člověk nemůže moc vyskakovat). Pro mě to není čisté řešení. Bude to fungovat, ale pokud nechcete experimentovat, tak si od Ing. Kotíka vyžádejte doporučené nastavení parametrů regulátoru na toto hydraulické zapojení. Ještě pár poznámek:
 1) 16-07-31_naše upravené.pdf: Na T-kusu vratných vod půjdou při provozu kotle na tuhá paliva a topení přímo proti sobě dvě čerpadla, čím ztrácíte minimálně 1/3 tlaku čerpadel a s tím samozřejmě souvisí i výsledný průtok. Doporučuji T-kus předělat: ze shora -> vratná voda z topení; zespod – vratná voda do kotle na tuhá paliva; doprava (do strany) -> vratná z AN.
 2) Pořád se mi nelíbí natápění AN elektrokotlem, ale v tomto zapojení to tak vyšlo. Pokud ho chcete zachovat, tak se s tím budete muset smířit.
 3) Protože máte malou akumulační nádrž a nemáte informaci o odběru tepla, tak může snadno dojít k přetopení kotlem na tuhá paliva. Přikládáte, topné větve zavřou v za chvilku je v nádrži 100°C. Doporučuji vytvořit minimální ochranný regulační krok (osazení pojišťovacího ventilu beru jako samozřejmost). Do nádrže umístit kvalitní termostat, připojit ho na vstup H1 regulátoru a při přetopení odpustit topný výkon do topení, i když topné větve nepotřebují topit.

Odesílatel: oucek@email.cz