TA250 - nastavení kotle opět :-)

Dobrý den, dle telefonického rozhovoru Vám posílám informace o aktuální situaci.
(regulace nereguluje; provoz jen zapnuto-vypnuto; celkově nefunkční)
Jedná se o rodinný dům s kondenzačním kotlem Junkers Cerapur a regulací Junkers TA 250. Využívám v domě podlahové topení (spodní patro), radiátory a konvektory. Představoval bych si nastavení tak, že by měla byt teplota mezi 17 a 23 hodinou cca 23 stupňů a ráno mezi 6 a 10 také 23 stupňů. V ostatních hodinách by bylo ideální cca 20 stupňů. Budeme vycházet z defaultních hodnot na regulátoru. Kotel mám nastavený na stupeň E. Děkuji za pomoc.Dobrý den, zasílám český návod, schéma zapojení a základní nastavení regulátoru podle Vašeho požadavku.
Pdf -> Schéma zapojení ->
http://www.junkers.cz/files/projekcni-podklady/sk-schemata-01-2004.pdf
str. 17 -> důležitý je obrázek (Připojení ke kotlům) -> toto musí být provedeno přesně tak, jinak se bude regulátor chovat nedefinovaně.
Pdf -> Návod ->
http://www.junkers.cz/files/navody/regulace/ia-ta-250-cz.pdf
Durchgriff (5) str. 16 -> základní nastavení.
Nesmí svítit žádná kontrolka Ein -> pokud svítí, tak stlačit tlačítko u kontrolky, tak aby nesvítila žádná.
5. str. 25 -> nastavit aktuální čas a den v týdnu.
6. str. 26 nastavit spínací časy tj. Heizbeginn (komfortní - denní provoz) a Sparbeginn (útlumový - noční provoz) podle potřeby -> pozor nutno nastavit pro všechny dny.
Otočný knoflík Heizen (denní teplota) směřuje na WARMER (23°C) -> str. 37.
Otočný knoflík Spartemperatur (noční teplota) směřuje na WARMER (20°C) -> str. 37.
RA-mode str. 37 - nastavit na Mode ein.
Nastavení topné křivky str. 38 -> HK.Fusspunkt = 20°C; HK.Endpunkt = 85°C.
Vypnutí od venkovní teploty str. 40 -> nastavit Hzg aus bei = 25°C.
Radiátory v místnosti s TA250 na maximum.

Do budoucna jsem se chtěl zeptat, jak nastavit regulátor pokud bych chtěl zvednout denní teplotu a noční teplotu např. 26/ 22. Děkuji

Dobrý den, to je dotaz do pranice :-)
Popis teplot je v návodu (ia-ta-250-cz.pdf) na straně 37. Protože máme nastavené maximální teploty, tak navýšení nebude asi možné.
Pokud by byla potřeba větší navýšení v denním režimu, tak lze poté vyřadit hlídání teploty přes den volbou: RA-mode str.37 - nastavit na Mode spar
Pokud by ani poté teplota nestačila, tak změna topné křivky na:
Nastavení topné křivky str.38 -> HK.Fusspunkt = (20°C a navyšovat až to bude dobré); HK.Endpunkt = 85°C
Více s tím neprovedeme :-)

Odesílatel: ben@googlemail.com