UPOZORNĚNÍ čas

Během jednoho týdne jsem narazil na dva problémy s časem u řídicích systémů AMiT, na které chci upozornit.
První problém byl, že stanice se zasekla a periodicky se vykonávaly procesy závislé na čase, i když se vykonávat neměly (modul SyncMark byl neustále v jedničce) a displej APT130 se nekomunikoval. Problém byl v tom, že stanice měla datum a čas 0.1.1980 00.00.00. Je pravda, že se to stalo v období bouřek, ale i když jsem měl ošetřenu kontrolu FLASH a watchdog tak se program nechoval tak jak měl a to mě zaskočilo, protože jsem myslel, že tento stav nemůže nastat. Pomohlo až přehrání operačního systému NOS a nastavení korektního času.


Závěr - při příchodu k nefunkční stanici zkontrolovat čas stanice a podle toho jestli se čas mění v pořádku, zjistíte, jestli program časově probíhá bez problému.
Druhý problém byl, že se přestal měnit čas stanice. Při překladu programu ani při nahrávání programu žádná chyba. Je pravda, že program ve stanici byl velmi rozsáhlý. Až po dvou hodinách jsem si všimnul, že LED S0 zhasla. (Dle svitu LED diody signalizující běh Idle procesu za normálního běhu stanice lze přibližně odhadnout zatížení procesoru stanice nároky aplikačního programu. Jelikož Idle proces se spouští v okamžicích, kdy procesor nemá co dělat, lze říci, že zatížení systému je tím větší, čím méně svítí LED dioda S0.Za normálního provozu by měla dioda svítit většinu času a zhasínat by měla pouze na krátké okamžiky. Zhasíná-li dioda na delší dobu než je nejkratší perioda řádného procesu v dané aplikaci nebo je-li dioda trvale zhasnutá, pak je systém přetížen. V takovém případě je nutné vhodněji časově rozvrhnout činnosti aplikace, např. zvolit delší periody časově náročných procesů anebo zoptimalizovat algoritmizaci aplikace. S0 nesmí zhasnout déle, než je čas nejkratšího procesu) Prodloužením času vykonávání procesů se problém vyřešil.
Závěr - Při laďění rozsáhlejšího programu kontrolovat LED