Zhodnocení maráckého potlachu 2017

Marácký potlach 2017

   Letos jsme si udělali exkurzi do Žatecké teplárny (http://www.ztas.cz) a z původně plánované hodiny byly čtyři. Koukli jsme se na „ORC cyklus na kombinovanou výrobu elektřiny a tepla (10MWt a 2MWe)“, nové fluidní kotle (5MWt a 10MWt) a to včetně podpůrné technologie a dispečinků. Osobně jsem si odnesl hodně nových poznatků. Tímto bych chtěl poděkovat Mírovi Legutkovi, který luxusně zařídil jak exkurzi, tak místo konání potlachu. Díky!
   Na potlachu jsme probrali nepočítaně témat, ale jako tradičně se nedostalo na vše. Vůbec netuším, jak to děláme. Přínos to mělo snad pro všechny. Meruňkovice od Martina opět luxusní. Přibyl k nám další člen, tak snad se s ním uvidíme i příště. Budu rád jakoukoli zpětnou vazbu případně za připomínky a náměty na další ročník.

   Jestliže vás myšlenka vzájemného setkání lidí se stejným zájmem (regulace všeobecně) zaujala, napište mi mail a já vás zařadím do databáze pro rozesílání pozvánek.