DetStudio

Programovací prostředí firmy AMiT.

Ethernet komunikace DB-Net/IP

Na jedné aplikaci jsme nasadili stanice ADiS, Mesterm a AMAP, které byli vzájemně propojeny DB-Netem po RS485. Na řídicí stanici ADiS jsme osadili kartu ETH10 pro vyčítání dat do vizualizace ControlWeb. Jaké bylo moje překvapení, když po odpojení ethernetového kabelu od ETH10 a připojení do Mestermu se komunikace několikanásobně zrychlila. Po několika desítkách pokusů jsme se suportem AMiTu došli k závěru, že:

Kopie proměnných do nového projektu v Detstudiu

Zkopírování vybraných proměnných z jednoho projektu do druhého projektu je možné. Toto provedete tak, že otevřete první okno DetStudia se zdrojovým projektem a druhé okno DetStudia s cílovým projektem. Ve zdrojovém projektu v záložce proměnné (tabulka všech definovaných proměnných) označíte požadované proměnné a stisknete CTRL+Insert. Přepnete se do druhého okna s cílovým projektem a v záložce ,proměnné, (tabulka všech definovaných proměnných) stisknete Shift+Insert a dojde ke vložení vybraných proměnných ze zdrojového projektu.
Natáhnutí proměnných ze stanice do db proměnných projektu DetStudia možné není. Tento návrh na vylepšení DetStudia předám vývoji SW, kde jej analyzují a případně implementují v některé z dalších verzí DetStudia.

Zpoždění nebo cyklovaní výstupu řídicího systému

   Jsem totální začátečník co se týče programování v DetStudiu. Pracuji s AMiTem AMiNi2D na který přivádím jednotlivé signály na číslicové výstupy. Potřeboval bych se zeptat, jaký příkaz se používá pro zpoždění nebo časování jednotlivých signálů na výstupy. Mám na výstupu DO0.0, DO0.1, DO0.2 napojené LED diody jednotlivých barev. Dokážu na ně přivést napětí, ale nevím co za příkaz provést pro zapínání a zhasínání jednotlivých ledek po určitém čase. Př: 1 ledka sepne po 5sec a vypne za dalších 5 sec něco jako časovač...
Předem dekuji za odpověď.

Zjištění stavu kreditu u mobilních operátorů pro použití v řídicím systému

Dobrý den, potřebuji vyčítat stav kreditu ze SIM karty. Hledal jsem na internetu a narazil jsem na stránku http://www.cmail.cz/doveda/gsm/ kde v záložce AT pro C25 narazil na:
ATD - Vytočí telefonní číslo 0603123456
ATD0603123456; <CR> OK
Příklad:
06 0F 09 41 54 44 30 36 30 33 31 32 33 34 35 36 3B 0D (ATD0603123456;)
06 06 00 0D 0A 4F 4B 0D 0A (OK)
Poznámka: Pokud hovor odmítne volaný, telefon pošle BUSY (obsazeno). Pokud volaný přijme hovor, telefon pošle OK. Pokud ukončí hovor volaný, telefon pošle NO CARRIER. Pokud hovor zavěsí volající příkazem ATH, telefon pošle OK.

Soubory: 

Přechod rok 2010

Objevil jsem chybu v operačním systému NOS řídicích systému AMiT která zapříčiní, že o půlnoci 31.12 2009 nenastane 1.leden roku 2010, ale 1.leden roku 2000. To způsobí, že se neprovede např. archivace při změnu roku a zároveň všechny časové programy pojedou špatně, protože pátek bude zaměněn za sobotu. Tento problém podle předběžného vyjádření firmy AMIT se týká všech stanic a verzí NOSu kromě stanice ADiR. Tato chyba je opravena ve verzi NOSu 3.51. Podrobně je problém a řešení popsán na stránkách AMiTu ( AMiT problém 2010), ale stejně se těšte na plno telefonátu na začátku roku 2010.

Příjem SMS u GPRS modemu firmy AMiT

Do verze firmwaru 2.2 modemu DM-GPRS nejsou korektně zpracovávány příchozí SMS (jen při zapnutí). Vytvořil jsem algoritmus pro zasílání zpráv o stavu technologie. Po přijetí textové zprávy DOTAZ se vyhodnotí, zda je zařízení v poruše, či OK a následně se odešle textová zpráva na telefonní číslo odesílatele o stavu systému. Do verze firmwaru 2.2 se provede odeslání příchozí SMS do řídicího systému jen jednou. Teprve po restartu modemu jsou další přijaté SMS odeslány do řídicího systému a následně zpracovány. Řešení je jen v přehrání firmwaru v modemu.

Stránky