Regulace v praxi

Má kniha o regulaci.

Regulace v praxi po 10 letech - příprava vydání

Dokončil jsem knihu REGULACE V PRAXI aneb další inspirace.
   Je to malý inovovaný pomocník regulace tepelné techniky a vzduchotechniky, který obsahuje praktické zkušenosti a dovednosti. Teď na ní pracujeme s vydavatelem a měla by vyjít během roku 2023. Pro představení zde uvedu úvod knihy:

   Hlavním cílem této knihy je být malým, ale užitečným pomocníkem zájemcům o oblast měření a regulace, topenářství a vzduchotechniku. Je psaná tak, aby byla srozumitelná pro laika a zároveň aby přinesla užitečné informace i profesionálovi. Protože od prvního vydání knihy uplynulo více než deset let, tak jsem se lecčemu přiučil, některé algoritmy vylepšil, doplnil témata, která čtenářům chyběla, a hlavně jsem získal nové poznatky v takové míře, abych je mohl prezentovat v knize. Jak brzy zjistíte, tak kniha vychází z předchozí, ale je doplněna o mnoho nových témat. Stará témata jsou upravena a doplněna tak, aby pokryla většinu otázek čtenáře. Najdete zde jak popis, tak praktické řešení zadání. Co stále platí je, že se pořád učím, tak tuto knížku berte jen jako nastínění jednoho či více z možných kvalitních řešení, ne jako ucelenou příručku. Všechna řešení jsou vytvořena na základě praktických zkušeností, ale to neznamená, že neexistuje lepší. V rámci své praxe jsem se setkal s programy různých autorů a neustále vymýšlíme vymyšlené, a proto touto cestou chci ušetřit ostatním práci. Abych popsal problém tak jak chci, budete mi muset někdy prominout záměrnou kostrbatost věty. Jelikož chci popisovat jen odzkoušené a mnou prověřené algoritmy, tak některých věcí se dotknu jen okrajově, a to jen pro nastínění možných řešení.

Přeji vám mnoho úspěchů ve všech oblastech vašeho snažení.     Jaroslav Valter

Motto: Konečným kritériem hodnoty teorie je praxe.

Pár rad jak ušetřit za vytápění

6.2   Pár rad jak ušetřit za vytápění
              Ukázka z připravované knihy „REGULACE V PRAXI aneb další inspirace“.

   Často dostávám hodně opakujících se otázek ohledně rekonstrukce starších domů a připadá mi, že investoři se zabývají z mého pohledu podružnými věcmi, důležité věci jím unikají a hlavně ignorují poznatky našich předků. Tato kapitola by měla vyzdvihnout z mého pohledu podstatné věci pro úsporu topení v rekonstruovaných objektech a klasických domácnostech.

Elektronická verze mé knihy

   Dobrý den, měl bych zájem o Vaši knihu Regulace v praxi, sem tam se ještě dá koupit někde na e-shopu, ale přiznám se, že jsem více zatížen na elektronické podoby knih. (Vyplňuji s nimi různé prostoje - cestování, čekání atd.) Mohl bych ji od Vás získat za úplatu v nějaké el. podobě?

REGULACE v PRAXI a RVS

   Dobrý den Pane Valter, mám dotaz, kdy bude na trhu vaše kniha REGULACE v PRAXI po 10letech. První vydání již mám a kniha mě dosti dala, ale stále mám plno otázek ohledně regulace podlahového vytápění v kombinaci s RVS63 ve kterých po přečtení několik desítek článků, postupů a návodů stále tápu a nechci vás zdržovat otázkami, na které už jste asi odpovídal několikrát. Tak snad na některé otázky najdu ve vaší knize odpovědi. Děkuji za informaci.

Regulace v praxi po 10 letech - 4.kapitola

   Dokončil jsem alfa verzi 4. kapitoly pojednávající o regulaci v rodinných domech. Též jsem doplnil předešlé kapitoly o spoustu nových poznatků a začínám tvořit pátou kapitolu. Jak jsem už dříve avizoval, tak čtvrtá kapitola došla podstatných změn od prvotního záměru a totéž čekám u kapitoly následující. Většinu změn bylo provedeno autokritikou, což není úplně ideální, ale dostal jsem od vás jen minimum podnětů a připomínek. Nechce se mi věřit, že se nikdo nechce zapojit do tohoto tvůrčího procesu. Prosím alespoň o podněty na podkapitoly, tj. co by váz zajímalo. Níže přikládám aktuální obsah.
   Děkuji všem, kteří vyjadřují podporu mému snažení, a budu rád za vaše ohlasy.

OBSAH

0. ÚVOD PRO ZAČÍNAJÍCÍ APLIKÁTORY A TECHNIKY MaR


1. ZDROJE TEPLA
1.1           Základní principy
1.2           Kotle na tuhá paliva, krby (udržování vratné vody do kotle)
1.3           Akumulační nádrže (životnost topného systému a nádrží)
1.4           Regulace jednoho kotle
1.5           Regulace více kotlů (hydraulický vyrovnávač tlaku [anuloid])
1.6           Automatické dopouštění vody do systému topení (osazení snímačů tlaku v systému topení)
1.7           Regulace tepelného čerpadla
1.8           Regulace solárních kolektorů
1.9           Zabezpečení plynových kotelen (provozní deník, archívy)
1.10         Dálkové vytápění – malé domovní stanice
1.11         Pára – kondenzát (měření hladiny, regulační ventily, pohony regulačních ventilů)


2. SPOTŘEBIČE TEPLA
2.1           Úvod do problematiky zaregulování průtoků radiátorů (radiátorové ventily)
2.2           Čerpadlový topný okruh s prostorovým termostatem (čerpadla, prostorové termostaty)
2.3           Ekvitermní topný okruh (venkovní snímače, regulační ventily, pohony regulačních ventilů a klapek)
2.4           Ekvitermní topný okruh s vlivem prostoru (letní čas)
2.5           Podlahové topení (snímače a termostaty na topné vodě)
2.6           Fan-coil jednotky a konvektory
2.7           Dveřní tepelná clona
2.8           TUV (teplá užitková voda)
2.9           Měření spotřeby tepla
2.10         Vytápění velkých prostor


3. VZDUCHOTECHNIKA
3.1           Vstupní a výstupní klapka (montáž elektropohonů na vzduchotechnické klapky)
3.2           Filtry (snímače diferenčního tlaku na vzduchotechnice)
3.3           Cirkulační klapka (měření CO2)
3.4           Rekuperace tepla – chladu
3.5           Okruh ohřevu ve vzduchotechnice (druhy regulace vzduchotechniky, mrazové ochrany, PWM regulace)
3.6           Okruh chlazení ve vzduchotechnice (vliv potrubí na žádanou hodnotu regulace)
3.7           Ventilátory (frekvenční měniče)
3.8           Regulátory průtoku vzduchu
3.9           Ovládání vzduchotechniky (zabezpečení vzduchotechniky)
3.10         Osazení snímačů a měření ve vzduchotechnice (měření relativní vlhkosti, provozní teplota)


4. AUTOMATIZACE A REGULACE V RODINNÝCH DOMECH
4.1           Systémová součinnost
4.2           Individuální regulace místností (IRC) (prostorové snímače a ovladače, tepelná pohoda)
4.3           Ochrana okapů a venkovních ploch proti zamrznutí
4.4           Osvětlení
4.5           Ovládání oken, žaluzií, světlíků
4.6           Dodávka vody
4.7           Ovládání spotřebičů všeobecně (měření spotřeb objektu, FVE)


5. NADŘAZENÉ SYSTÉMY A MONITORING
5.1           Vizualizace, archivace
5.2           Dálkový přístup
5.3           Využití SMS
5.4           Sběrnicové systémy


6. DODATKY

Regulace v praxi po 10 letech

Předem chci poděkovat všem čtenářům, co si zakoupili moji knihu (tokový zájem jsem nečekal). Protože nepřišly žádné negativní ohlasy (což je až podezřelé), ale spíše dotazy a náměty na doplnění, rozhodl jsem se vytvořit druhou knihu. Samotného mě překvapilo, co jsem do knihy zapomněl napsat nebo jsem myslel, že vás nebude zajímat a ono ano :-)
   Tato druhá kniha by měla vyjít po deseti letech od vydání té první (tak to mám naplánováno), takže budu mít snad dostatek času a energie jí dopsat. Měla by obsahovat minimálně níže popsané kapitoly, což se může samozřejmě v průběhu tvorby změnit a čekám na další připomínky od Vás čtenářů, co byste v knize uvítali. Protože se člověk pořád vyvíjí, tak možná dojde i inovaci některých programátorských postupů.
   Pro nerozhodnuté potencionální čtenáře: Protože druhá kniha „Regulace v praxi po deseti letech“ bude vycházet z té první, tak nečekejte na tu druhou a kupte si aktuální vydání. Zároveň protože knihu píši po práci a času je čím dál méně, pokud mě nebudete motivovat a tlačit vpřed, tak ji nikdy nedokončím ;)
   Všem děkuji za podporu a těším se na Vaše ohlasy.

Stránky