PSP3

Manažer aplikačního software.

Proč mi stanice se zapnutým mapováním WIDů nepřenáší vzdálené proměnné?

Při zapnutém mapování WIDů se po startu přečte číslo stanice, nastavené na DIP přepínači a podle toho se pak přečíslují všechny proměnné (přemapují se podle čísla stanice). Tím se všechny proměnné (i vzdálené) změní na lokální. Přenos lokálních proměnných např. modulem ReqDb ale není možný - nejsou totiž vzdálené, takže je není odkud přenášet. U řídicího systému, u kterého jsou definovány vzdálené proměnné, NESMÍ být zapnuto mapování WIDů. Jedině pak vám bude fungovat přenos vzdálených proměnných. Proto mějte vždy (je-li to možné) mapování WIDů vypnuto.
(Pomůcka od AMiTu)

Konfigurace GSM telefonu z AMiTu pomocí AT příkazů

K ovládání GSM modulu je potřeba mít nainstalovanou (a koupenou) knihovnu MODEM. Pak lze s GSM zařízením komunikovat pomocí příkazů z této knihovny.
Příklad aplikace i dokumentaci ke knihovně MODEM přikládám. Jediný AT příkaz, který máte pod kontrolou, je příkaz pro inicializaci v modulu Modem GSM. Takže nějaký vlastní AT příkaz během práce programu asi nepošlete.

Do knihovny modem byl doplněn modul ModemAT, který řeší předešlí problém poslání AT příkazu, případně jeho odpověď.

PSP 3.27 – ČTENÍ REGDBDIR – čte kdy chce, zapsání OK

I mistr tesař se utne. Tento stav nastane, pokud použijete REGDBDIR a necháte zapnuté mapování WIDů. Vůbec jsem si neuvědomil, že ho mohu mít zapnuté, když to nepoužívám. MOJE CHYBA, OMLOUVÁM SE!!! Další informace na FAQ firmy AMiT viz proč mi stanice se zapnutým mapováním WIDů nepřenáší vzdálené proměnné?